Praktijkvoorbeelden


Welkom! De databank praktijkvoorbeelden bevat beleidsnota's, startnotities, filmpjes, visies en evaluaties van gemeenten, waar u als collega-gemeente gebruik van kunt maken. Om (schade)claims  te voorkomen, is de VNG genoodzaakt alle auteursrechtelijke stukken zoals foto's onherkenbaar te maken. 

 

 

 
 

          

Kennis delen en Inspireren! 

Heeft uw gemeente een nieuwe, inspirerende en effectieve aanpak? Stuur een korte omschrijving van het idee, beleid of project, eventueel met één of meerdere ondersteunende documenten erbij (draaiboek, projectplan, communicatieplan of andere inspirerende (beleids)documenten) naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Door uw kennis te delen kunnen andere gemeenten met deze waardevolle informatie aan de slag.

 

Voor de databank praktijkvoorbeelden zoeken we actuele praktijkvoorbeelden over de volgende onderwerpen:

 

 • Praktijkvoorbeelden Vluchtelingen- en Asielbeleid
  We zijn op zoek naar praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld noodopvang vluchtelingen, onderwijs, versnelde huisvesting statushouders of integratie van vluchtelingen.
 • Praktijkvoorbeelden  Werk voor arbeidsbeperkten
  De VNG gaat samen met IPO en UvW gemeenten ondersteunen om zoveel mogelijk mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan door een handicap aan een baan te helpen.  
 • Praktijkvoorbeelden aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt gevraagd!
  Is er in uw gemeente sprake van een project om jongeren in kwetsbare posities succesvol van school naar werk toe te leiden?
 • Ook ontvangen we graag voorbeelden over: Informatieveiligheid/Informatiebewustzijn, Co-creatie en Overheidsparticipatie en de Omgevingswet

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • twitter
 • 22 uur en 20 min. geleden: Beleid Vrijwillige inzet en Mantelzorgondersteuning @gem_Beverwijk en @gem_heemskerk, onmisbaar en onbetaalbaar https://t.co/qLjzYKpjZY
 • 1 dag geleden: Een proef met zorg voor jongeren met psychische problemen door een gz-psycholoog, geïnitieerd door @_Scherpenzeel https://t.co/3RDJ8UHoNF
 • 2 dag geleden: Eerste gemeente met een stadskantoor dat gebouwd is volgens de duurzame 'Cradle-to-Cradle' methode @gemeentevenlo https://t.co/3UzoGPWzC1
 • 2 dag geleden: Nota armoedebeleid @GemeenteLosser, initiatieven vanuit de gemeenschap worden ondersteund en gefaciliteerd https://t.co/4gLG4mLYHd
 • 3 dagen geleden: Nota armoedebeleid 2016-2020 @gemeentehengelo, met bijzondere aandacht voor kinderen en statushouders https://t.co/0iblMAHWzc
 
 
 
Er zijn nu 2591 praktijkvoorbeelden beschikbaar