Praktijkvoorbeelden


Welkom! De databank praktijkvoorbeelden bevat beleidsnota's, startnotities, filmpjes, visies en evaluaties van gemeenten, waar u als collega-gemeente gebruik van kunt maken. Om (schade)claims  te voorkomen, is de VNG genoodzaakt alle auteursrechtelijke stukken zoals foto's onherkenbaar te maken. 

 

 

 
 

          

Kennis delen en Inspireren! 

Heeft uw gemeente een nieuwe, inspirerende en effectieve aanpak? Stuur een korte omschrijving van het idee, beleid of project, eventueel met één of meerdere ondersteunende documenten erbij (draaiboek, projectplan, communicatieplan of andere inspirerende (beleids)documenten) naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Door uw kennis te delen kunnen andere gemeenten met deze waardevolle informatie aan de slag.

 

Voor de databank praktijkvoorbeelden zoeken we actuele praktijkvoorbeelden over de volgende onderwerpen:

 

 • Praktijkvoorbeelden Vluchtelingen- en Asielbeleid
  We zijn op zoek naar praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld noodopvang vluchtelingen, onderwijs, versnelde huisvesting statushouders of integratie van vluchtelingen.
 • Praktijkvoorbeelden  Werk voor arbeidsbeperkten
  De VNG gaat samen met IPO en UvW gemeenten ondersteunen om zoveel mogelijk mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan door een handicap aan een baan te helpen.  
 • Praktijkvoorbeelden aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt gevraagd!
  Is er in uw gemeente sprake van een project om jongeren in kwetsbare posities succesvol van school naar werk toe te leiden?
 • Ook ontvangen we graag voorbeelden over: Informatieveiligheid/Informatiebewustzijn, Co-creatie en Overheidsparticipatie en de Omgevingswet

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • twitter
 • 21 uur en 5 min. geleden: Suïcidepreventie beleid GGD Amsterdam. Doel project is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen. https://t.co/ecy2wdzZZZ
 • 4 dagen geleden: Aanvalsplan schoon @AmsterdamNL 2017, een algemeen schoonheidsniveau voor de stad is gedeelde verantwoordelijkheid… https://t.co/2Ks6lJEgLN
 • 5 dagen geleden: Nieuwe nota cultuur @gem_roosendaal, kunst en cultuur vitale onderdelen van de duurzame samenleving in 2025… https://t.co/3YPMMu7e9u
 • 7 dagen geleden: Mevrouw Jetten gefeliciteerd met uw benoeming! https://t.co/zVWCowywJK
 • 8 dagen geleden: Deel ook in 2017 uw kennis en ervaring met andere gemeenten via https://t.co/S528aY1Mkn of mail naar praktijkvoorbeelden@vng.nl
 
 
 
Er zijn nu 2069 praktijkvoorbeelden beschikbaar