Praktijkvoorbeelden


 Welkom! De databank praktijkvoorbeelden bevat beleidsnota's, startnotities, filmpjes, visies en evaluaties van gemeenten, waar u als collega-gemeente gebruik van kunt maken. Om (schade)claims  te voorkomen, is de VNG genoodzaakt alle auteursrechtelijke stukken zoals foto's onherkenbaar te maken. 

  

 
 

          

  

Oproep: Mogen we u interviewen over praktijkvoorbeelden?

 

De roep om gemeentelijke 'best practises' en praktijkvoorbeelden is groot. Maar hoe zoekt u praktijkvoorbeelden? Naar welke informatie bent u op zoek? En wat zijn uw ervaringen tijdens deze zoektocht? Kent u de VNG databank praktijkvoorbeelden?

 

Dit willen we graag weten om de manier waarop we praktijkvoorbeelden aanbieden goed aan te laten sluiten bij de vraag en behoefte. Bent u werkzaam in het lokaal bestuur, dan willen we graag met u in gesprek. Mogen we u hierover interviewen?

 

Stuur uw reactie naar praktijkvoorbeelden@vng.nl en we nemen snel contact op om een afspraak te maken.

 

 

 

Kennis delen en Inspireren! 

Heeft uw gemeente een nieuwe, inspirerende en effectieve aanpak? Stuur een korte omschrijving van het idee, beleid of project, eventueel met één of meerdere ondersteunende documenten erbij (draaiboek, projectplan, communicatieplan of andere inspirerende (beleids)documenten) naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Door uw kennis te delen kunnen andere gemeenten met deze waardevolle informatie aan de slag.

 

Voor de databank praktijkvoorbeelden zoeken we actuele praktijkvoorbeelden over de volgende onderwerpen:

 

 • Circulaire economie
  Uit de enquête die de VNG onlangs heeft gehouden, bleek dat er behoefte is aan voorbeelden op dit gebied.
  We denken hierbij niet alleen aan slimme manieren van afval scheiden om grondstoffen opnieuw te kunnen gebruiken, maar ook aan het stimuleren van bedrijven die producten repareren of afvalstoffen recyclen tot nieuwe grondstoffen. Het kan ook gaan om voorwaarden over het gebruik van circulaire producten bij aanbestedingen. Ook andere ideeën zijn natuurlijk welkom! 
 • Jaarwisseling
  Praktijkvoorbeelden over o.a beleid/regels; opsporing; handhaving; overlast en preventie
 • Praktijkvoorbeelden Vluchtelingen- en Asielbeleid
  We zijn op zoek naar praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld noodopvang vluchtelingen, onderwijs, versnelde huisvesting statushouders of integratie van vluchtelingen.
 • Praktijkvoorbeelden  Werk voor arbeidsbeperkten
  De VNG gaat samen met IPO en UvW gemeenten ondersteunen om zoveel mogelijk mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan door een handicap aan een baan te helpen.  
 • Praktijkvoorbeelden aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt gevraagd!
  Is er in uw gemeente sprake van een project om jongeren in kwetsbare posities succesvol van school naar werk toe te leiden?
 • Ook ontvangen we graag voorbeelden over: Informatieveiligheid/Informatiebewustzijn, Co-creatie en Overheidsparticipatie en de Omgevingswet

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • twitter
 
 
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar