Beleidsveld Arbeidszaken en personeelsbeleid

 

 

 

 

Overzicht van onderwerpen binnen dit beleidsveld:

 

 

Gerelateerde onderwerpen:

 

>    Mediation

>    HR en decentralisaties

 

 

Praktijkvoorbeelden  Werk voor arbeidsbeperkten gevraagd!

De VNG gaat samen met IPO en UvW gemeenten ondersteunen om zoveel mogelijk mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan door een handicap aan een baan te helpen. Heeft uw gemeente een nieuwe, inspirerende en effectieve aanpak? Door uw kennis te delen kunnen andere partijen met deze waardevolle informatie in hun eigen gemeenten aan de slag. Stuur  een korte omschrijving van het idee, beleid of project , eventueel met één of meerdere ondersteunende documenten erbij (bijvoorbeeld een beleidsnota, convenant, visie, evaluatie, filmpje, etc) naar praktijkvoorbeelden@vng.nl.

 

 

 

 

 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar