Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers

De Zaanse aanpak

 

Gemeente(n):Gemeente Zaanstad (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Arbeidsomstandigheden
Type(s):Beleidsnota

 

De gemeente Zaanstad stelt haar protocol 'Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers' beschikbaar voor andere gemeenten. Uitgangspunt van de Zaanse aanpak Agressie en geweld is dat agressie, geweld, bedreiging en intimidatie (verbaal & fysiek) tegen politieke ambtsdragers van de gemeente nooit acceptabel is en agressief gedrag altijd een vervolgaanpak krijgt. Doel en strekking van het beleid is:

 

 • duidelijk maken dat geweld tegen politieke ambtsdragers niet geaccepteerd wordt; 
 • Het voorkomen van geweld door preventieve maatregelen; 
 • De te nemen maatregelen bij agressie en geweld; 
 • In het geval van geweld zo goed mogelijk ondersteunen en de opgelopen schade verhalen.

 

 

Beschrijving

Het protocol is een praktische bundeling van VPT-informatie van de afgelopen jaren waarin de 8 Veilige Publieke Taak-maatregelen verwerkt zijn:

 

 • Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.
 • Stimuleer dat uw werknemers/ambtsdragers elk voorval van agressie en geweld melden.
 • Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers/ambtsdragers.
 • Train uw werknemers/ambtsdragers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
 • Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers/ambtsdragers.
 • Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.
 • Verhaal de schade op de dader.
 • Verleen nazorg aan werknemers/ambtsdragers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !