Integriteit

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Gedragscode voor ambtenaren gemeente Heumen (Gemeente Heumen, 2019)

De Centrale Raad van Beroep heeft inmiddels ongeveer 400 uitspraken gepubliceerd over integriteitskwesties. Dit komt vaak doordat we weliswaar op de hoogte zijn van de regels, ...

Beleidsnota

waardering

Jaarverslag integriteit (Gemeente Haarlemmermeer, 2018)

Elke gemeente is verplicht om eens per jaar verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over het gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de gedragscode. Hiermee vold...

Infographic, Rapportage

waardering

Afspraken omgangsvormen gemeenteraad Maastricht (Gemeente Maastricht, 2017)

De huidige gedragscode van de Maastrichtse gemeenteraad dateert van 2007 en is in 2014 geëvalueerd. De gemeenteraad heeft toen besloten de gedragscode niet te vervangen, maar m...

Handreiking

waardering

Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2017)

  Deze gedragscode is opgesteld om nauwkeurig te beschrijven wat die ambtelijke integriteit is zodat iedereen daar hetzelfde onder verstaat. Dit zijn regels die bepaalde ...

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar