Integriteit

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Afspraken omgangsvormen gemeenteraad Maastricht (Gemeente Maastricht, 2017)

De huidige gedragscode van de Maastrichtse gemeenteraad dateert van 2007 en is in 2014 geëvalueerd. De gemeenteraad heeft toen besloten de gedragscode niet te vervangen, maar m...

Handreiking

waardering

Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2017)

  Deze gedragscode is opgesteld om nauwkeurig te beschrijven wat die ambtelijke integriteit is zodat iedereen daar hetzelfde onder verstaat. Dit zijn regels die bepaalde ...

Beleidsnota

waardering

Gedragscode voor politieke ambtsdragers van de gemeente Oisterwijk (Gemeente Oisterwijk, 2016)

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele org...

Overig type

Handboek ambtelijke integriteit (Gemeente Heerenveen, 2016)

In Heerenveen dragen raad, college en ambtenaren bij aan een betrouwbare overheid door integriteit steeds onderwerp van gesprek te maken, ieder vanuit de eigen rol en verantwoo...

Handreiking

waardering

Jaarverslag integriteit Haarlemmermeer 2015 (Gemeente Haarlemmermeer, 2016)

Gemeente Haarlemmermeer voert sinds 2006 een actief integriteitbeleid. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan over het gevoerde integriteitbeleid in de gemeentelijke  org...

Evaluatie

Stappenplan integriteitsvraagstukken voor raadsleden (Gemeente Gouda, 2015)

  Doel van het stappenplan is om op een heldere en inzichtelijke wijze de behandeling van een adviesvraag en een melding in beeld te brengen. Het laat zien wat er precies...

Overig type

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar