Afspraken omgangsvormen gemeenteraad Maastricht

Gemeente(n):Gemeente Maastricht (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Integriteit
Type(s):Handreiking
Waardering:waardering (2 waarderingen)
Contact: Dhr. D. Jutten, Raadsadviseur Communicatie
Telefoon: 06-27850466
E-mail: danny.jutten@maastricht.nl

 

De huidige gedragscode van de Maastrichtse gemeenteraad dateert van 2007 en is in 2014 geëvalueerd. De gemeenteraad heeft toen besloten de gedragscode niet te vervangen, maar met activiteiten als expertmeetings en dilemmatrainingen meer duiding te geven en actueel te houden. Een dergelijke bijeenkomst heeft op 25 maart 2017 plaatsgevonden. Een eerder voorbeeld is de dilemmatraining van maart 2016.

De heidag op 25 maart 2017 had als thema de manier waarop raadsleden met elkaar omgaan, zowel tijdens de raadsvergadering als daarbuiten. Ook gedrag op social media was onderdeel van de bespreking. Drie thema's stonden centraal in de besprekingen:

1) Hoe gaan we met elkaar om tijdens de raadsavond en daarbuiten?

2) Hoe gaan we met de waarheid om tijdens de raadsavond en daarbuiten?

3) Hoe gaan we om met vermoedens van integriteitsschendingen?

In totaal zijn 13 concrete afspraken gemaakt. In grote lijnen komt het erop neer dat raadsleden elkaar niet persoonlijk aanvallen of het debat op de man spelen. Dit geldt zowel staande de vergadering als daarbuiten en ook voor online uitingen.

Voor zover bekend is Maastricht de eerste gemeente die ook afspraken heeft over gedrag buiten de raadszaal. De raadsleden beloven elkaars ­integriteit niet in twijfel te trekken, de feiten niet te verdraaien en te ­luisteren naar elkaars argumenten. Bovendien beloven ze in het openbaar voor elkaar op te komen.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

 

 

2 jaar geleden door Ans_Mol

Prima voorstel maar is het handhaafbaar? Stel dat een raadslid zich niet aan de afspraken houdt, wat zijn dan de sancties?