Levensfasenbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Generatiepact Delft (Gemeente Delft, 2015)

Het generatiepact van gemeente Delft houdt in dat ouderen minder kunnen gaan werken tot 50% van een voltijdsaanstelling, tegen70% van het salaris, met volledige pensi...

Beleidsnota

Generatiepact Den Haag (Gemeente Den Haag, 2015)

De gemeente Den Haag sloot als eerste grote gemeente een generatiepact. 'Ouderen en jongeren krijgen op deze manier een mooie kans. Senioren blijven energiek aan de slag en jon...

Beleidsnota

Generatiepact Groningen (Gemeente Groningen, 2015)

De gemeente Groningen heeft met de bonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Statuut met daarin een zogenaamd 'generatiepact'. Dit pact houdt in dat mede...

Beleidsnota

Generatiepact Emmen (Gemeente Emmen, 2015)

Het generatiepact van de gemeente Emmen bevat onder andere rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen.

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar