Digitale kennis en vaardigheden

Gemeente(n):Gemeente Katwijk (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Opleiding en stage
Type(s):Plan van aanpak

 

De voortschrijdende digitalisering in de organisatie eist van leidinggevenden en medewerkers dat zij meegroeien met de ontwikkelingen. Als zij dat niet doen, lopen ze achterstand op waardoor ze hun werk niet goed meer kunnen doen. Dat heeft rechtstreeks negatieve gevolgen voor de productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening. En voor de medewerker en leidinggevende zelf, die achter de feiten aanlopen en onder druk komen te staan.

 

Uit analyse van de in 2014 gehouden SPP-gesprekken is gebleken dat een grote groep medewerkers moeite heeft om veranderingen in werkwijzen bij te benen en/of drempelvrees heeft voor werken met digitale programma's. Dit signaal was voor de gemeente  Katwijk aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Het tekort aan digitale kennis en vaardigheden is  moeilijk 'pakbaar' en vraagt om een gedifferentieerde benadering. Een panacee voor de hele organisatie is er niet. Alleen een aanpak op maat heeft kans van slagen. Om tot zo'n aanpak te komen is allereerst nodig om te inventariseren:

  • Welke digitale programma's, tools en devices de gemeente gebruikt, waar deze gebruikt worden en door wie
  • Welke kennis en vaardigheden een medewerker minimaal nodig heeft om ermee te werken
  • Wat het huidige niveau is van kennis en vaardigheden (van de individuele medewerkers)
  • Waar de grootste knelpunten zitten

 

Als de inventarisatie afgerond is, zal er een vervolgplan komen. Uit de eerste oriëntatie kwamen al enkele oplossingsrichtingen naar voren:

  • Digitale vaardigheden tot een vast bespreekpunt in het personeelsgesprek maken (en in bilas als het nodig is) om de behoefte daaraan boven tafel te krijgen en bewustzijn bij medewerkers te vergroten;
  • Investeren in hulp op de werkplek, als meest effectieve faciliteit. Als de medewerker tegen vragen of problemen aanloopt in het werken met een programma moet hij daarmee tijdig, op maat en op de werkplek worden geholpen. Dit maakt hulp vragen laagdrempelig.
  • Cursussen, workshops en trainingen aanbieden (aan individuele medewerkers en op maat aan groepen medewerkers met een soortgelijke behoefte).

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !