P&O beleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Regeling Generatiepact 2018-2022 (Gemeente Stichtse Vecht, 2018)

Een Generatiepact sluiten met de werknemers is één van de adviezen van de VNG in de vorige CAO sector gemeenten 2016-2018. Dit advies moet bijdragen aan goed werkgeverschap, su...

Beleidsnota

waardering

Regeling lief en leed (Gemeente Goeree-Overflakkee, 2018)

Deze regeling vervangt de laatst geldende regeling met betrekking tot lief en leed. 

Handreiking

Sociaal Statuut (Gemeente Heerenveen, 2017)

Bij een reorganisatie zal de werkgever zich inspannen om medewerkers aan het werk te houden. Als er ondanks die inspanningen toch medewerkers boventallig worden, dan hebben wer...

Sociaal plan/statuut

waardering

Plan van aanpak Veranderopgave Omgevingswet (Gemeente Katwijk, 2017)

Dit plan van aanpak schetst de uitgangspunten voor het cultuur aspect binnen de Omgevingswet. Hoe zorgt de gemeente dat de ambtenaren geëquipeerd zijn en beschikken over de noo...

Plan van aanpak

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht (Gemeente Zwijndrecht, 2016)

  Het succes van organisatieverandering hangt af van de medewerkers. Want: een organisatie bestaat niet, een organisatie wordt gemaakt. Iedere dag opnieuw, door de mensen...

Onderzoek

waardering

Strategische HR visie 2016 - 2018 (Gemeente Steenwijkerland, 2016)

Sinds de vorige Human Resource visie 'HR kadernota 2006 - 2010' is er in gemeenteland veel veranderd. De ontwikkeling naar een participatiesamenleving, vraagt een andere rol va...

Visie

Digitale kennis en vaardigheden (Gemeente Katwijk, 2016)

De voortschrijdende digitalisering in de organisatie eist van leidinggevenden en medewerkers dat zij meegroeien met de ontwikkelingen. Als zij dat niet doen, lopen ze achtersta...

Plan van aanpak

Gemeente Uden maakt haar medewerkers arbeidsmarktproof (Gemeente Uden, 2016)

De omgeving verandert in een steeds hoger tempo. Arbeidsrelaties, taken en organisatie veranderen. Hoe zorg je dat de medewerkers voorbereid zijn op deze continu aanwezige ontw...

Beleidsnota

waardering

Generatiepact 2017-2021 (Noaberkracht Dinkelland Tubbergen , 2016)

Als gevolg van vacaturestops en inkrimping van de formatie door bezuinigingen, stromen er al geruime tijd minder jongeren de sector in. Het generatiepact is één van de afsprake...

Beleidsnota

waardering

Gesprekscyclus en competenties (Gemeente Katwijk, 2016)

De nieuwe gesprekscyclus en kerncompetenties sluiten aan op de  missie en de LEAN-filosofie van de gemeente Katwijk. Ook voorziet de gesprekcyclus in functiegebo...

Beleidsnota, Regeling

waardering

Visie - Helmond als werkgever 2020 (Gemeente Helmond, 2016)

De visie 'Helmond als werkgever 2020' geeft richting aan speerpunten op het gebied van personeel en organisatie. En op de uitwerking van het Arbeid, Organisatie en Gezondheid (...

Visie

waardering

Sociaal Statuut 2016-2020 (Gemeente Helmond, 2016)

De gemeente Helmond heeft de afgelopen jaren al een aantal stappen gezet om zichzelf verder te ontwikkelen. In het najaar bleek uit diverse verandergroepen dat deze doorontwikk...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar