P&O beleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Regeling lief en leed (Gemeente Goeree-Overflakkee, 2018)

Deze regeling vervangt de laatst geldende regeling met betrekking tot lief en leed. 

Handreiking

Regeling Generatiepact 2018-2022 (Gemeente Stichtse Vecht, 2018)

Een Generatiepact sluiten met de werknemers is één van de adviezen van de VNG in de vorige CAO sector gemeenten 2016-2018. Dit advies moet bijdragen aan goed werkgeverschap, su...

Beleidsnota

waardering

Plan van aanpak Veranderopgave Omgevingswet (Gemeente Katwijk, 2017)

Dit plan van aanpak schetst de uitgangspunten voor het cultuur aspect binnen de Omgevingswet. Hoe zorgt de gemeente dat de ambtenaren geëquipeerd zijn en beschikken over de noo...

Plan van aanpak

Sociaal Statuut (Gemeente Heerenveen, 2017)

Bij een reorganisatie zal de werkgever zich inspannen om medewerkers aan het werk te houden. Als er ondanks die inspanningen toch medewerkers boventallig worden, dan hebben wer...

Sociaal plan/statuut

waardering

Gesprekscyclus en competenties (Gemeente Katwijk, 2016)

De nieuwe gesprekscyclus en kerncompetenties sluiten aan op de  missie en de LEAN-filosofie van de gemeente Katwijk. Ook voorziet de gesprekcyclus in functiegebo...

Beleidsnota, Regeling

waardering

Sociaal Statuut 2016-2020 (Gemeente Helmond, 2016)

De gemeente Helmond heeft de afgelopen jaren al een aantal stappen gezet om zichzelf verder te ontwikkelen. In het najaar bleek uit diverse verandergroepen dat deze doorontwikk...

Beleidsnota

Generatiepact 2017-2021 (Noaberkracht Dinkelland Tubbergen , 2016)

Als gevolg van vacaturestops en inkrimping van de formatie door bezuinigingen, stromen er al geruime tijd minder jongeren de sector in. Het generatiepact is één van de afsprake...

Beleidsnota

waardering

Generatiepact Groningen (Gemeente Groningen, 2015)

De gemeente Groningen heeft met de bonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Statuut met daarin een zogenaamd 'generatiepact'. Dit pact houdt in dat mede...

Beleidsnota

Generatiepact Delft (Gemeente Delft, 2015)

Het generatiepact van gemeente Delft houdt in dat ouderen minder kunnen gaan werken tot 50% van een voltijdsaanstelling, tegen70% van het salaris, met volledige pensi...

Beleidsnota

Duurzaam in beweging (Gemeente Kampen, 2015)

De kadernota HRM is bedoeld om de organisatie te helpen om de komende jaren duurzaam in beweging te zijn. Het HRM-beleid biedt handvatten om managers en medewerkers zo te ...

Beleidsnota, Infographic

waardering

Generatiepact Emmen (Gemeente Emmen, 2015)

Het generatiepact van de gemeente Emmen bevat onder andere rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen.

Beleidsnota

waardering

Regeling generatiepact Midden Drenthe (Gemeente Midden-Drenthe, 2015)

Het voorstel is om voor de oudere medewerkers een regeling vast te stellen. een regeling die geldt voor medewerkers van 57 jaar en ouder die 10 jaar of minder van hun AOW leef...

Verordening

Introductiegids Werken bij de gemeente Stadskanaal (Gemeente Stadskanaal, 2015)

In deze gids voor nieuwe medewerkers van de gemeente staat meer informatie over de gemeente Stadskanaal en wordt kort verteld wat de regels van het huis zijn.

Handreiking

Generatiepact Den Haag (Gemeente Den Haag, 2015)

De gemeente Den Haag sloot als eerste grote gemeente een generatiepact. 'Ouderen en jongeren krijgen op deze manier een mooie kans. Senioren blijven energiek aan de slag en jon...

Beleidsnota

Optimaliseren processen planning & control (Gemeente Barneveld, 2015)

  De gemeente Barneveld heeft zich recent gefocust op het optimaliseren van de processen op het gebied van Planning & Control (P&C). Waar P&C in het verleden ...

Projectbeschrijving


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar