P&O beleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Regeling lief en leed (Gemeente Goeree-Overflakkee, 2018)

Deze regeling vervangt de laatst geldende regeling met betrekking tot lief en leed. 

Handreiking

Regeling Generatiepact 2018-2022 (Gemeente Stichtse Vecht, 2018)

Een Generatiepact sluiten met de werknemers is één van de adviezen van de VNG in de vorige CAO sector gemeenten 2016-2018. Dit advies moet bijdragen aan goed werkgeverschap, su...

Beleidsnota

waardering

Plan van aanpak Veranderopgave Omgevingswet (Gemeente Katwijk, 2017)

Dit plan van aanpak schetst de uitgangspunten voor het cultuur aspect binnen de Omgevingswet. Hoe zorgt de gemeente dat de ambtenaren geëquipeerd zijn en beschikken over de noo...

Plan van aanpak

Sociaal Statuut (Gemeente Heerenveen, 2017)

Bij een reorganisatie zal de werkgever zich inspannen om medewerkers aan het werk te houden. Als er ondanks die inspanningen toch medewerkers boventallig worden, dan hebben wer...

Sociaal plan/statuut

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar