Gesprekscyclus en competenties

Gemeente(n):Gemeente Katwijk (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:P&O beleid
Type(s):Beleidsnota, Regeling
Waardering:waardering (2 waarderingen)

 

De nieuwe gesprekscyclus en kerncompetenties sluiten aan op de  missie en de LEAN-filosofie van de gemeente Katwijk. Ook voorziet de gesprekcyclus in functiegebonden competenties voor het aansturen en begeleiden van personeel. De doelen van de nieuwe opzet zijn:

  • Medewerker en leidinggevende met de nieuwe kerncompetenties richting te geven bij de ontwikkeling naar een LEAN-cultuur, met meer zakelijkheid, en de dialoog daarover te ondersteunen;
  • Medewerker duidelijkheid te geven over de competenties die van hem gevraagd worden om zijn functie goed te kunnen doen. 
  • Leidinggevenden houvast en richting te geven in aansturen en begeleiden van personeel in de functie.
  • Een standaard voor competenties beschikbaar hebben, die als uitgangspunt dient bij ontwikkelingstrajecten, waarbij houding en gedragsvaardigheden een rol spelen.
  • Borgen dat medewerkers en leidinggevenden tenminste één keer per jaar de balans opmaken over en vooruitkijken naar ontwikkeling en taakvervulling;
  • Vastleggen van afspraken met de medewerker over taakvervulling en ontwikkeling, als ook over de bijbehorende ondersteuning waarop de medewerker mag rekenen.
  • Vereenvoudiging: het gesprek en de verslaglegging beperken tot de onderwerpen die echt nodig zijn. Via een open instrument, met onderliggend een hulpstructuur ter ondersteuning van het gesprek. Geen ingewikkeld en dichtgeregeld geheel.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !