Strategische HR visie 2016 - 2018

Gemeente(n):Gemeente Steenwijkerland (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:P&O beleid
Type(s):Visie

 

Sinds de vorige Human Resource visie 'HR kadernota 2006 - 2010' is er in gemeenteland veel veranderd. De ontwikkeling naar een participatiesamenleving, vraagt een andere rol van de (lokale) overheid. Met minder financiële middelen moet er veel meer gedaan worden.. De digitalisering gaat in sneltreinvaart verder en de effecten van de vergrijzing worden sterker zichtbaar. Die bewegingen zullen de komende jaren voortduren en dat betekent een constante dynamiek en toenemende complexiteit in het lokaal bestuur. Deze ontwikkelingen vormen een grote uitdaging voor de gemeente Steenwijkerland.

 

De essentie is dat organisatie en medewerkers van de gemeente Steenwijkerland in staat moeten zijn zich aan te passen aan continu veranderende omstandigheden. De druk waarmee dit vaak gepaard gaat, vraagt om wendbaarheid, om verbinding (van zowel de organisatie als van de medewerker) én om ruimte om te leren. Dat is dan ook de kern van deze strategische HR visie: een lerende organisatie die zich richt op wendbaarheid en verbinding. Wendbaarheid en verbinding met de inwoner, de samenleving en elkaar. Deze kernbegrippen krijgen elke dag opnieuw vorm in de dienstverlening aan de inwoners, de samenwerking tussen collega's en de bijdrage aan de samenleving. Zo is het ook verwoord in de organisatievisie: 'Een verantwoordelijke maatschappij, een verbindende gemeente en een wendbare organisatie'.

 

Deze HR visie biedt de medewerkers en leidinggevenden houvast over de koers van de gemeente Steenwijkerland en geeft richting aan het HR beleid. In het eerste deel van deze HR visie 2016-2018 van de gemeente Steenwijkerland wordt de kernbegrippen verder uitgewerkt. In het tweede deel mondt dit uit in een aantal HR-pijlers.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !