Werk voor arbeidsbeperkten

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Gemeente Zaanstad en Werkom werken als eenheid aan participatie (Gemeente Zaanstad, 2019)

De afdeling Werk van de gemeente Zaanstad, de afdeling Werk van de gemeente Purmerend en het werkbedrijf Werkom fuseren tot één nieuwe organisatie. Doel: Zoveel mogelijk werk c...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Succesvolle cursus ‘Meedoen kun je leren’ (Gemeente Westerveld, 2018)

Gemeente Westerveld is de eerste Nederlandse gemeente die een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen. Met hulp Inge en Coen Vuijk van ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Gemeente Westland: duurzame plaatsingen en nul verloop (Gemeente Westland, 2018)

Duurzame plaatsingen en nul verloop, dat is de uitzonderlijke uitkomst van de tot dusver gerealiseerde banen in de Zuid-Hollandse gemeente Westland voor mensen die onder de ba...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Functieprofielen voor mensen met een arbeidsbeperking (Aanjaagteam 25000 banen, 2017)

Veel werkgevers uit de sectoren overheid en onderwijs gingen de afgelopen jaren aan de slag met inclusief werkgeven: werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een (arbeids)b...

Overig type

waardering

Moerdijk gaat aan de slag met arbeidsbeperkten (Gemeente Moerdijk, 2017)

De West-Brabantse gemeente Moerdijk heeft conform de richtlijn voldoende medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst. Maar de gemeente wil zelf het goede voorbeeld geve...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Voorbeeld formeel aanstellingsbesluit Meppel (Gemeente Meppel, 2016)

Gemeenten hebben een groot aantal mensen met een afstand de arbeidsmarkt aangenomen in de afgelopen periode en gebruiken hiervoor  deze aanstellingsbrief.

Formulier

Juridische- en procesaspecten van garantie - participatiebanen (Gemeente Westland, 2016)

  Gemeente Westland heeft de juridische aspecten rondom de Garantie/participatiebanen in beeld gebracht en de noodzakelijke administratieve processen voor indie...

Overig type

waardering

Vacatures garantiebanen (Gemeente Purmerend, 2016)

Een beschrijving van functies bij de gemeente Purmerend  die speciaal gecreëerd zijn voor kandidaten die behoren tot de doelgroep van de garantiebanen.  {WSW, WS...

Overig type

Onbeperkt ondernemen: inspiratie voor werkgevers (SBCM, 2016)

Wat kunnen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt betekenen voor een bedrijf?  Op de website  www.onbeperktondernemen.com kunnen werkgevers zien dat deze in ...

Website

Inclusief werkgeverschap en sociaal opdrachtgeverschap (Gemeente Zwolle, 2016)

Gemeente Zwolle neemt als werkgever verantwoordelijkheid om de arbeidsparticipatie van mensen met een functionele arbeidsbeperking in haar organisatie te vergroten. D...

Beleidsnota

Leerwerkplekken in gemeentekantoor (Gemeente Sliedrecht, 2016)

De gemeente Sliedrecht start op 1 januari 2017 met het aanbieden van kleinschalige dagbesteding met leerwerkplekken in het gemeentekantoor van Sliedrecht. Hiervoor ondertekende...

Persbericht / Nieuwsbericht

Minder werkdruk door assistent-secretaresse (Gemeente Utrecht, 2016)

De hoge werkdruk van de secretaresses bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht leidde in het verleden regelmatig tot ziekteverzuim. Door werk over te...

Projectbeschrijving

Voorbeeld formeel aanstellingsbesluit (Gemeente Amsterdam, 2016)

De gemeente Amsterdam heeft een groot aantal mensen met een afstand de arbeidsmarkt aangenomen in de afgelopen periode en gebruiken hiervoor verschillende (aanstellings-)brieven

Formulier


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar