Werk voor arbeidsbeperkten

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Gemeente Zaanstad en Werkom werken als eenheid aan participatie (Gemeente Zaanstad, 2019)

De afdeling Werk van de gemeente Zaanstad, de afdeling Werk van de gemeente Purmerend en het werkbedrijf Werkom fuseren tot één nieuwe organisatie. Doel: Zoveel mogelijk werk c...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Gemeente Westland: duurzame plaatsingen en nul verloop (Gemeente Westland, 2018)

Duurzame plaatsingen en nul verloop, dat is de uitzonderlijke uitkomst van de tot dusver gerealiseerde banen in de Zuid-Hollandse gemeente Westland voor mensen die onder de ba...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Succesvolle cursus ‘Meedoen kun je leren’ (Gemeente Westerveld, 2018)

Gemeente Westerveld is de eerste Nederlandse gemeente die een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen. Met hulp Inge en Coen Vuijk van ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Functieprofielen voor mensen met een arbeidsbeperking (Aanjaagteam 25000 banen, 2017)

Veel werkgevers uit de sectoren overheid en onderwijs gingen de afgelopen jaren aan de slag met inclusief werkgeven: werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een (arbeids)b...

Overig type

waardering

Moerdijk gaat aan de slag met arbeidsbeperkten (Gemeente Moerdijk, 2017)

De West-Brabantse gemeente Moerdijk heeft conform de richtlijn voldoende medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst. Maar de gemeente wil zelf het goede voorbeeld geve...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar