Juridische- en procesaspecten van garantie - participatiebanen

Gemeente(n):Gemeente Westland (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Werk voor arbeidsbeperkten
Type(s):Overig type
Waardering:waardering (1 waardering)

 

 

Gemeente Westland heeft de juridische aspecten rondom de Garantie/participatiebanen in beeld gebracht en de noodzakelijke administratieve processen voor indiensttreding uitgewerkt. Onderwerpen die aan de orde komen in het memo zijn: proefplaatsing, aanstelling, ziekte, loonkostensubsidies, premiekortjngen en bonussen, uitkeringen, voorzieningen, procesaspecten (wie doet wat/rolverdeling). Daarnaast is ook een concept-aanstellingsbrief beschikbaar.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

 

 

3 jaar geleden door Ilona_van_Gelder

Dank je wel voor het delen van deze waardevolle info!

3 jaar geleden door Ivy_Bujoczek

Een goed initiatief en voorbeeld voor andere gemeenten.

3 jaar geleden door Annemarie_van_den_Breemen

Hartelijk bedankt voor het vrijgeven van deze informatie.