Zorg Advies Team voor AMV-ers

Gemeente(n):Gemeente Roermond (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Asielbeleid - gezondheid, zorg en onderwijs
Type(s):Infographic, Persbericht / Nieuwsbericht
Contact: Henriëtte Arts
E-mail: henriettearts@roermond.nl

 

Om de overgang van 18 min naar 18 plus goed te laten verlopen, worden jongeren besproken in het  Zorg Advies Team voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (ZAT AMV). Kenmerken van de werkwijze: 

 

  • Doelstelling van het ZAT AMV is een goede en tijdige overgang en overdracht te waarborgen als een AMV-er 18 jaar wordt waarbij aspecten op de leefgebieden wonen, welzijn en zorg aan de orde komen en ingezet worden. In het ZAT 18 plus worden de jongeren vervolgens gemonitord.  
  • Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Vluchtelingenwerk nemen de begeleiding op zich op het moment dat de jongere 18 jaar wordt. 
  • Het ZAT vindt een keer per vier weken plaats.  
  • Bij het ZAT 18- is Nidos voorzitter. Bij het ZAT 18+ is de teamleider sociale zaken voorzitter. 
  • Deelnemers: Nidos, Rubicon Jeugdzorg, Vluchtelingenwerk, Algemeen Maatschappelijk Werk, GGD jeugdarts, Politie, Leerplicht en een klantmanager inkomen Sociale Zaken, woningbouwvereniging, en de zorg coördinator ISK-school  
  • Alle AMV-ers worden in het ZAT 18 min en 18 plus besproken. Jongeren waarbij geen bijzonderheden zijn worden op een zogenaamde volglijst geplaatst maar blijven wel in beeld. Jongeren waar nog wel "problemen" zijn blijven op de actielijst staan. 
  • Daarnaast vindt per jongere achtwekelijks een 'ronde tafel overleg' plaats. Deelnemers aan het RTO zijn: Maatschappelijk Werk (voorzitter), zorgcoördinator school, sociale zaken klantmanager inkomen en werk, wonen zuid en Vluchtelingenwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !