Asielbeleid - onderwijs

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Zomerschool voor vluchtelingkinderen (Diverse gemeenten, 2017)

Gemeente Assen: Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil de kinderen van het AZC aan de Schepersmaat in Assen in de zomervakantie extra onderwijs laten volgen. Geme...

Persbericht / Nieuwsbericht

Hoe Leiden kansen creëert voor statushouders (Gemeente Leiden, 2017)

Het Leids Universitair Medisch Centrum stelt opleidingsplaatsen beschikbaar voor statushouders. Dat doet het LUMC in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden en het UWV. Het L...

Overig type

Onderwijs aan niet-Nederlandstalige kinderen Venray (Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venray, 2016)

De gemeente Venray, de gemeente Horst aan de Maas en de onderwijspartners in het primair en voortgezet onderwijs (Dynamiek, SPOV en LVO-Noord) zijn het erover eens dat zij een ...

Plan van aanpak

Uitgangspunten kind in AZC (Werkgroep kind in AZC, 2016)

In haar advies 'Zó kan het ook!' presenteert de Werkgroep Kind in azc vijf noodzakelijke verbeterrichtingen voor de huidige asielprocedure en -opvang waardoor deze beter gaat s...

Infographic, Website

Eindhoven helpt studerende vluchteling (Gemeente Eindhoven, 2016)

De gemeente Eindhoven spant zich in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF  in om vluchteling studenten een kans te bieden om een waardevolle bijdrag...

Convenant, Persbericht / Nieuwsbericht, Raadsstuk

Taal en orientatieprogramma vluchtelingen (Gemeente Amsterdam, 2016)

Met het taal en oriëntatieprogramma (TOV) wil de gemeente Amsterdam op innovatieve wijze vluchtelingen in staat stellen om vanuit de eigen kracht de regie op het leven te herpa...

Folder

Integratie door wijkparticipatie (Gemeente Breda, 2016)

Breda maakt gebruik van de participatieladder om te analyseren welke stappen iemand moet zetten om volledig mee te kunnen doen aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Migra...

Persbericht / Nieuwsbericht, Projectbeschrijving

Kinderen Heumensoord naar school in Nijmegen (Gemeente Nijmegen, 2015)

Sinds 2 oktober 2015 worden er tijdelijk vluchtelingen opgevangen op de noodopvanglocatie van het COA op Heumensoord. De opvanglocatie heeft plek voor 3000 mensen en blijft ope...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Convenant Samen investeren in kennisvluchtelingen ( Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) en de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten (UAF ), 2015)

De Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) en de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF spannen zich in om de talenten van potentiële vluchtelingenstu...

Convenant


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar