Gezondheid en zorg

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Utrechts gezondheidsprofiel 2018 (Gemeente Utrecht, 2018)

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gemeente Utrecht samen met vele partners voortdurend de gezondheid van Utrechters in beeld. Eén keer in de vier  jar...

Overig type

waardering

Collegebeleid nieuwkomers (Gemeente Peel en Maas, 2018)

De gemeente Peel en Maas heeft in november 2017 collegebeleid inzake "nieuwkomers" vastgesteld. In die beleidsnotitie is uiteengezet hoe de gemeente de regie op de inburgering ...

Beleidsnota

waardering

Gezondheidsprofiel 2015-2017 (Gemeente Ooststellingwerf, 2018)

In de periode van 1 januari 2015 tot 1 november 2017 zijn in totaal 131 statushouders in Ooststellingwerf komen wonen. In dit gezondheidsprofiel is te lezen hoe de samenstellin...

Beleidsnota

Thuis in gemeente Midden-Groningen (Gemeente Midden-Groningen, 2018)

De gemeente heeft de eerste opvang van statushouders belegd bij Humanitas Midden-Groningen. Vanaf het moment dat statushouders in onze gemeente worden gehuisvest, helpt Human...

Beleidsnota

waardering

Handreiking leerkrachten basisonderwijs (Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), 2017)

Op dit moment stromen veel kinderen van statushouders in het reguliere basisonderwijs, eventueel na hun periode in de Internationale Schakelklas (ISK). Deze handreiking geeft l...

Handreiking

waardering

Seksuele voorlichting Eritrese vrouwen (Gemeente Horst aan de Maas, 2017)

In Horst aan de Maas is in oktober 2017 seksuele voorlichting gegeven aan een groep van elf Eritrese vrouwen. De gemeente organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met Vlucht...

Plan van aanpak

Gezondheid in participatieverklaringstraject (Gemeente Dongen, 2017)

In de gemeente Dongen is gezondheid een van de onderdelen van het participatieverklaringstraject. Op een van de zes dagen van het traject is er een rondleiding bij de bibliothe...

Projectbeschrijving

Cultuursensitiviteit als vakmanschap (Gemeente Almere, 2017)

Hoe kun je als professional goed aansluiten bij een cliënt? Een onderzoekende en open houding is in de eerste plaats van belang. Voor professionals die werken met statushouders...

Plan van aanpak

Gezondheidsprofielen statushouders gemeenten in Brabant (Gemeente Bernheze, Gemeente Boekel, Gemeente Boxmeer, Gemeente Boxtel, Gemeente Cuijk, Gemeente Dongen, Gemeente Gilze en Rijen, Gemeente Goirle, Gemeente Grave, Gemeente Haaren, Gemeente Heusden, Gemeente Hilversum, Gemeente Landerd, Gemeente Loon op Zand, Gemeente Meierijstad, Gemeente Mill en St. Hubert, Gemeente Oisterwijk, Gemeente 's-Hertogenbosch, Gemeente Sint Anthonis, Gemeente Sint-Michielsgestel, Gemeente Tilburg, Gemeente Uden, Gemeente Vught, Gemeente Waalwijk, 2017)

Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's. Denk hierbij aan chronische aandoening...

Beleidsnota

3e Vluchtelingenmonitor Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2017)

Deze 3e Vluchtelingenmonitor brengt de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Achtergrondinformatie over de particip...

Onderzoek

waardering

Statushouders in Hollands Midden (GGD Hollands Midden , 2017)

Vanaf 2015 tot en met september 2017 hebben zich bijna 4000 statushouders in de regio gevestigd, waarvan 56% mannen en 44% vrouwen. Dat is een half procent van de huidige bevol...

Overig type

Statushouders in beeld (Ondersteuningsteam Gezondheid Statushouders, Regio Gelderland-Zuid, 2017)

De GGD in Gelderland-Zuid brengt in samenwerking met de regiocoördinator statushouders in beeld. Zij doen dit per gemeente op basis van gegevens uit het Taakstelling Volg Syste...

Overig type

waardering

Stappenplan Alleenstaande Minderjarige Vluchteling van 18- naar 18+ (Gemeente Amsterdam, 2017)

Wanneer een amv'er 18 wordt, is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en eventuele begeleiding. In de periode voor de 18e verjaardag voert Nidos de voogdijtaak uit voor...

Overig type

Statushouders in beeld: Gezondheidsprofiel per gemeente (GGD Regio Zuid Holland Zuid, 2017)

De eerste stap in een integrale aanpak rondom de gezondheid van statushouders is het in kaart brengen van deze groep in uw gemeente. Met de gegevens uit het Taakstelling Volg S...

Overig type

waardering

Zorg Advies Team voor AMV-ers (Gemeente Roermond, 2017)

Om de overgang van 18 min naar 18 plus goed te laten verlopen, worden jongeren besproken in het  Zorg Advies Team voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (ZAT AMV). ...

Infographic, Persbericht / Nieuwsbericht

Statushouders in beeld: Huisbezoeken JGZ (GGD Regio Gelderland Midden, 2017)

  Door middel van huisbezoeken bij statushouders krijgen verpleegkundigen in de GGD-regio Gelderland-Midden kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld en kunnen we ze monitoren:...

Overig type, Website

Routekaarten vluchtelingen gemeente Den Helder (Gemeente Den Helder, 2017)

Om inzichtelijk te maken welk traject een vluchteling doorloopt heeft de gemeente Den Helder samen met ketenpartners routekaarten gemaakt. In deze routekaarten wordt stap voor ...

Overig type

waardering

Coaching gezonde leefstijl (Gemeente Gooise Meren, 2017)

Coaching gezonde leefstijl is een regelmatig terugkerend programma op ISK/taalschool de Globe in Bussum. Er is veel animo bij ouders en kinderen om mee te doen.Met betrekking t...

Projectbeschrijving

Een nieuwe toekomst voor statushouders in Epe (Gemeente Epe, 2017)

Kernwoorden bij de huisvesting en integratie van statushouders zijn in de gemeente Epe: regie en meedoen. Erik Visser, wethouder in Epe, neemt ons in zijn blog in vogelvlucht m...

Overig type, Website

Eritreeërs Gezond (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, GGD regio Utrecht, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam , 2017)

De facebookpagina's Syriërs Gezond en Opgroeien in Nederland voorzien in een behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg, opgro...

Overig type

Wandelactiviteiten voor goede gezondheid (Gemeente Haaksbergen, 2017)

In Haaksbergen organiseren buurtsportcoaches (onder andere in dienst van Mediant, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in regio Twente) diverse laagdrempelige activi...

Projectbeschrijving

Participatieverklaringstraject Alphen aan den Rijn (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2016)

De Gemeente Alphen aan den Rijn biedt elke nieuwe vergunninghouder die in de gemeente komt wonen een participatieverklaringstraject (PVT) aan, als onderdeel van het  inbur...

Overig type, Plan van aanpak

TIMNIT: Empowermenttraining toekomstvisie, traject Haarlem (Gemeente Haarlem, 2016)

De gemeente Haarlem heeft met een pilot empowerment (TIMNIT) Eritrese jongeren geholpen om hun psychische gezondheid te versterken en weer grip op hun leven te krijgen. De ...

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1069 praktijkvoorbeelden beschikbaar