Collegebeleid nieuwkomers

Gemeente(n):Gemeente Peel en Maas (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Gezondheid en zorg
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De gemeente Peel en Maas heeft in november 2017 collegebeleid inzake "nieuwkomers" vastgesteld. In die beleidsnotitie is uiteengezet hoe de gemeente de regie op de inburgering terug neemt. Overkoepelend doel is om migranten actief deel te laten zijn van de gemeenschappen. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de waardenoriëntatie en kaderstelling in het sociaal domein en voor vitale gemeenschappen die medio 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op twee doelgroepen wordt specifiek ingezet, te weten arbeidsmigranten en statushouders. De gemeente faciliteert in dat verband afstemming tussen o.a. maatschappelijke organisaties, dorpskernen, werkgevers, huisvesting organisaties voor statushouders en arbeidsmigranten.
De gemeente zet naast het aanbieden van maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject ook in op grotere complementariteit en effectiviteit in de in de inburgering door een leerwerkhuis te ontwikkelen incl. een taalcomponent. Ook richt Peel en Maas zich op het versterken van de arbeidsmarktpositie en emancipatie van arbeidsmigranten door o.m. taalontwikkeling te stimuleren. Daarnaast zet de gemeente in op een grotere rol voor de dorpskernen als het gaat om de gezamenlijke inspanning van inburgering van nieuwkomers. Met toenemende regie op de inburgering, gecombineerd met de faciliterende rol van de gemeente kan de burgerparticipatie in de kernen van Peel en Maas toenemen.

 

Meer informatie is op te vragen bij stynke.douma@peelenmaas.nl

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !