Onderzoek huisvesting vergunninghouders Dalfsen

Gemeente(n):Gemeente Dalfsen (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Huisvesting vergunninghouders
Type(s):Onderzoek
Waardering:waardering (1 waardering)

 

In opdracht van de gemeente Dalfsen heeft het platform Opnieuw Thuis een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de gemeente haar taakstelling vergunninghouders de komende jaren kan realiseren.  Deze rapportage bevat de uitkomsten van dat onderzoek. Het platform Opnieuw Thuis gebruikt dit onderzoek voor Dalfsen tevens om een stappenplan te maken dat andere gemeenten kunnen gebruiken die eenzelfde vraag hebben.

 

Gestart is met het verzamelen van relevante feiten over aan de ene kant het aantal vergunninghouders (taakstelling en realisatie) en aan de andere kant de betaalbare woningvoorraad (aantal sociale huurwoningen, vrijkomend aantal en aandeel dat wordt toegewezen aan vergunninghouders). Door middel van interviews met betrokkenen binnen de gemeente en externe partijen zijn oplossingsrichtingen verkend: welke concrete mogelijkheden biedt elke oplossingsrichting en wat is er nodig om die mogelijkheden te benutten? De notitie is aangevuld met de resultaten van de interviews. De meest kansrijke oplossingsrichtingen zijn zo concreet mogelijk beschreven en op basis daarvan wordt aan het gemeentebestuur een strategisch advies gegeven voor een volgorde in het benutten van de oplossingsrichtingen.

 

 

Beschrijving

De meest kansrijke oplossingsrichtingen voor Dalfsen liggen bij:

• Reguliere sociale huurwoningen

• Nieuwbouw van sociale huurwoningen

• Kamergewijze verhuur

• Tijdelijke woonunits  

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !