Integratie en Participatie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Een brug slaan met cultuursensitief werken (Gemeente Horst aan de Maas, 2018)

Eind juni 2018 vond er in de gemeente Horst aan de Maas een tweedaagse training "Cultuursensitief werken" plaats. Tijdens de training werden verschillende theoretische kaders b...

Persbericht / Nieuwsbericht

Een integrale aanpak voor integratie en participatie van statushouders (Gemeente Weert, 2018)

De gemeente Weert zet integraal, parallel en versneld in op de integratie en participatie van statushouders vanaf dag 1.Vanaf de huisvesting in het AZC  regisseert de geme...

Handreiking

waardering

AMV-ers die meerderjarig worden (Gemeente Wageningen, 2017)

De overgang naar meerderjarigheid is groot voor een alleenstaande minderjarige vluchteling (AMV'er). Het betekent vertrek uit de opvang, zelfstandigheid, een uitkering en niem...

Projectbeschrijving

Prioriteiten van statushouders (Gemeente Raalte, 2017)

'In Raalte hebben we tijdens een bijeenkomst met 40 statushouders aan statushouders zelf gevraagd, wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. De uitkomst was: 1 werken...

Projectbeschrijving

Young professionals Programma voor Statushouders (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het Young Professionals Programma voor Statushouders (YPPS) is een uniek traineeship voor nieuwkomers. Een driejarig programma waarbij de focus ligt op de combinatie van het le...

Video/film

waardering

Statushouders in beeld: Huisbezoeken JGZ (GGD Regio Gelderland Midden, 2017)

  Door middel van huisbezoeken bij statushouders krijgen verpleegkundigen in de GGD-regio Gelderland-Midden kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld en kunnen we ze monitoren:...

Overig type, Website

Samenwerken aan versnelde integratie vluchtelingen (Regio Utrecht, 2017)

De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie. In de opvang wordt al gestart met...

Contract/overeenkomst, Persbericht / Nieuwsbericht

Participatieverklaringstraject Sudwest-Fryslan (Gemeente Súdwest Fryslân, 2017)

Het participatieverklaringstraject is opgebouwd uit een introductiemodule, een verdiepende module en een aanvullende module. In de introductiemodule (2 dagdelen)wordt de P...

Plan van aanpak

Inphografic integratietraject (Gemeente Smallingerland, 2017)

Gemeente Smallingerland heeft een infographic gemaakt met een schema van het integratietraject voor inburgeringsplichtige statushouders. Vanuit het AZC tot het behalen van...

Infographic

waardering

Doorlopend in dialoog (Gemeente Zaanstad, 2017)

De gemeente Zaanstad heeft het Uitvoeringsprogramma vluchtelingen 2017-2018 samen met ketenpartners, inwoners , mede-overheden en vluchtelingen opgesteld. De wethouders gingen ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Haagse Huiskamer (Gemeente Den Haag, 2017)

De Haagse Huiskamer is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een gastvrije ontvangst van vluchtelingen. Samen wordt gezocht naar cre...

Overig type

Hoe Leiden kansen creëert voor statushouders (Gemeente Leiden, 2017)

Het Leids Universitair Medisch Centrum stelt opleidingsplaatsen beschikbaar voor statushouders. Dat doet het LUMC in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden en het UWV. Het L...

Overig type

Huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht (Gemeente Papendrecht, 2017)

De gemeente Papendrecht heeft een 'Plan van aanpak en actieprogramma huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht' opgesteld. Met dit integrale plan...

Beleidsnota

FC Noaber Statushouders (Gemeente Oldenzaal, 2017)

Statushouders in Oldenzaal zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan met FC Noaber Statushouders. Noaber is Twents voor 'goede buurman'. FC Noaber is een sam...

Projectbeschrijving , Website

waardering

Integratie Eritrese statushouders (Gemeente Nijmegen, 2017)

In antwoord op de verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders heeft de gemeente Nijmegen 97 mannelijke statushouders van 18 tot 23 jaar geclusterd gehuis...

Persbericht / Nieuwsbericht

Op zoek naar werk voor statushouders (Gemeente Midden-Drenthe, 2017)

In het project 'Op zoek naar een baan' van de regio Midden-Drenthe gaat de arbeidsconsulent op zoek naar bedrijven die statushouders een werk- of ervaringsplek in hun bedrijf w...

Persbericht / Nieuwsbericht

Uitvoering participatieverklaring Elburg (Gemeente Elburg, 2016)

De maatschappelijke begeleiding van statushouders in de gemeente Elburg bestaat uit de onderdelen Informatie en advies, Kennismaken met Elburg (inclusief participatieverklaring...

Plan van aanpak

Plan van aanpak participatieverklaring Leudal (Gemeente Leudal, 2016)

In gemeente Leudal wordt gestart met een persoonlijk gesprek met de vergunninghouder. Tijdens dat gesprek wordt dieper op de begrippen van de participatieverklaring ingegaan. D...

Plan van aanpak

Stroomschema integratie en participatie statushouders Uithoorn (Gemeente Uithoorn, 2016)

Het participatieverklaringstraject in Uithoorn zal minimaal twee keer per jaar gegeven worden en bestaat uit een algemeen en een lokaal deel. Het lokale deel vindt plaats in he...

Plan van aanpak

Integratie en re-integratie vergunninghouders Soest (Gemeente Soest, 2016)

In de aanpak staat centraal dat de vergunninghouder zelf verantwoordelijk is voor gemaakte keuzes. Vluchtelingenwerk informeert en zorgt dat alle consequenties helder zijn en k...

Plan van aanpak

Participatieverklaringstraject/Integrale aanpak statushouders Sittard-Geleen (Gemeente Sittard-Geleen, 2016)

De gemeente staat  voor een integrale aanpak waarmee de gemeente een spoedige integratie en participatie van statushouders voor ogen hebben. Deze aanpak begint wat ons bet...

Plan van aanpak

's-Hertogenbosch leidt vluchtelingen op tot Citytrainer (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

De hele dag niets doen en verveling maken het voor de bewoners van de opvanglocaties van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) lastig omgaan met trauma's en gemis van familie ...

Website

Nieuwsbrief voor alle Schiedammers betrokken bij de integratie van statushouders in de stad (Gemeente Schiedam, 2016)

Een nieuwsbrief waarin de betrokken Schiedammers geinformeerd worden over de integratie van statushouders in de stad en welke activiteiten er georganiseerd zijn . Hiervoor is e...

Folder

Participatieverklaring: het Leidse plan van aanpak (Gemeente Leiden, 2016)

Leiden heeft de participatieverklaring geïntegreerd in hun aanpak om statushouders te begeleiden en te helpen naar een plek in de Nederlandse maatschappij. In juli 2016 onderte...

Website

Plan van aanpak participatieverklaring Winterswijk (Gemeente Winterswijk, 2016)

Winterswijk heeft een beleidsnota met projectplan gemaakt voor de inburgering van nieuwkomers in de gemeente. In de nota wordt de huidige aanpak beschreven aan de hand van de&n...

Plan van aanpak


Eerste Vorige 1 2 3 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar