Doorlopend in dialoog

Gemeente(n):Gemeente Zaanstad (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Integratie en Participatie
Type(s):Persbericht / Nieuwsbericht

 

De gemeente Zaanstad heeft het Uitvoeringsprogramma vluchtelingen 2017-2018 samen met ketenpartners, inwoners , mede-overheden en vluchtelingen opgesteld. De wethouders gingen met de stad in gesprek om input op te halen. Het uitvoeringsprogramma voorziet erin dat het verkrijgen van huisvesting, het leren van de taal, het volgen van een opleiding parallel lopen. Daarnaast is er continu aandacht voor gezondheid en veiligheid.

 

Voor de interne organisatie is een domeinoverstijgend programma opgezet, waarin alle beleids- en uitvoeringsafdelingen organisch samenwerken. Na een eerste inhoudelijke uitwerking waarbij de verschillende beleidsadviseurs per thema al waren aangehaakt werd het plan via een aantal creatieve sessies aan het voltallige college voorgelegd. De verschillende visies van de collegeleden werden uitgewerkt en dat mondde uit in één verhaal waarin alle portefeuilles tot hun recht kwamen. Om de integraliteit te bewaken is een kernteam opgericht met daarin alle projectleiders van de verschillende deelonderwerpen, een financieel expert en een communicatiedeskundige.

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !