Hoofdlijnenbrief Integratie

Gemeente(n):Gemeente Den Haag (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Integratie en Participatie, Aanpak radicalisering
Type(s):Overig type

 

Hoofdlijnenbrief van Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh van de Gemeente Den Haag aan de voorzitter van de Commissie Samenleving over het integratiebeleid in deze collegeperiode: Het moment is daar om het integratiebeleid aan te passen aan de huidige situatie in de stad.

Met het integratiebeleid wil Den Haag zich richten op het scheppen van voorwaarden om te komen tot een samenleving waarin iedereen trots kan zijn op de stad, een klimaat waarin iedereen meedoet. De Haagse cultuur moet gekoesterd worden en nieuwe culturen moeten omarmd worden om te komen tot een eigentijdse Haagse cultuur.  Integratiebeleid staat niet op zich maar is integraal onderdeel van het collegebeleid. Daarnaast worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld op het gebied van integratie door initiatieven vanuit de stad (bewoners, instellingen, bedrijven) te stimuleren en te faciliteren,  en meer eigen verantwoordelijkheid bij bewoners en (zelf)organisaties te bevorderen. De rol van de gemeente is deze groepen te ondersteunen. 

 

Polarisatie
We mogen niet wegkijken bij polarisatie tussen groepen Hagenaars. Er zijn Hagenaars die zich niet comfortabel voelen bij of zich verzetten tegen de diversiteit in de stad of in hun wijk. Het integratiebeleid richt zich ook op deze groep. Aan de andere kant richt het integratiebeleid zich op een vergelijkbare groep onder diverse etnische minderheidsgroepen die zich opsluit in de eigen groep en die met groot wantrouwen naar zijn leef- en werkomgeving kijkt. Voor veel mensen is religie nog altijd belangrijk. Religieuze instellingen zijn van grote betekenis, juist in de moderne samenleving. Door meer dialoog en ontmoetingen ontstaat meer kennisoverdracht en begrip.

 

5 Speerpunten om het integratiebeleid te realiseren
Het college kiest voor een stad waarbij iedereen met elkaar samen leeft op grond van gelijkwaardigheid, met respect voor ieders eigenheid. Dat vereist een actieve participatie van burgers in deze stad

1. Meer werk en meer participatie
2. Discriminatie heeft geen plek in Den Haag
3. Onderwijs en taal voor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt
4. Welbevinden is een voorwaarde voor integratie
5. Sociale druk en conservatisme

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !