Asiel en integratie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Amsterdamse aanpak statushouders (Gemeente Amsterdam, 2018)

TOV wordt ingezet gedurende de eerste drie maanden na vestiging in Amsterdam. Het programma stelt nieuwe vluchtelingen in staat om vanuit de eigen kracht regie op het leven te ...

Handreiking

waardering

Een integrale aanpak voor integratie en participatie van statushouders (Gemeente Weert, 2018)

De gemeente Weert zet integraal, parallel en versneld in op de integratie en participatie van statushouders vanaf dag 1.Vanaf de huisvesting in het AZC  regisseert de geme...

Handreiking

waardering

Een brug slaan met cultuursensitief werken (Gemeente Horst aan de Maas, 2018)

Eind juni 2018 vond er in de gemeente Horst aan de Maas een tweedaagse training "Cultuursensitief werken" plaats. Tijdens de training werden verschillende theoretische kaders b...

Persbericht / Nieuwsbericht

Collegebeleid nieuwkomers (Gemeente Peel en Maas, 2018)

De gemeente Peel en Maas heeft in november 2017 collegebeleid inzake "nieuwkomers" vastgesteld. In die beleidsnotitie is uiteengezet hoe de gemeente de regie op de inburgering ...

Beleidsnota

waardering

Thuis in gemeente Midden-Groningen (Gemeente Midden-Groningen, 2018)

De gemeente heeft de eerste opvang van statushouders belegd bij Humanitas Midden-Groningen. Vanaf het moment dat statushouders in onze gemeente worden gehuisvest, helpt Human...

Beleidsnota

waardering

Haagse Huiskamer (Gemeente Den Haag, 2017)

De Haagse Huiskamer is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een gastvrije ontvangst van vluchtelingen. Samen wordt gezocht naar cre...

Overig type

Huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht (Gemeente Papendrecht, 2017)

De gemeente Papendrecht heeft een 'Plan van aanpak en actieprogramma huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht' opgesteld. Met dit integrale plan...

Beleidsnota

Hoe Leiden kansen creëert voor statushouders (Gemeente Leiden, 2017)

Het Leids Universitair Medisch Centrum stelt opleidingsplaatsen beschikbaar voor statushouders. Dat doet het LUMC in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden en het UWV. Het L...

Overig type

Samenwerken aan versnelde integratie vluchtelingen (Regio Utrecht, 2017)

De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie. In de opvang wordt al gestart met...

Contract/overeenkomst, Persbericht / Nieuwsbericht

Op zoek naar werk voor statushouders (Gemeente Midden-Drenthe, 2017)

In het project 'Op zoek naar een baan' van de regio Midden-Drenthe gaat de arbeidsconsulent op zoek naar bedrijven die statushouders een werk- of ervaringsplek in hun bedrijf w...

Persbericht / Nieuwsbericht

Prioriteiten van statushouders (Gemeente Raalte, 2017)

'In Raalte hebben we tijdens een bijeenkomst met 40 statushouders aan statushouders zelf gevraagd, wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. De uitkomst was: 1 werken...

Projectbeschrijving

AMV-ers die meerderjarig worden (Gemeente Wageningen, 2017)

De overgang naar meerderjarigheid is groot voor een alleenstaande minderjarige vluchteling (AMV'er). Het betekent vertrek uit de opvang, zelfstandigheid, een uitkering en niem...

Projectbeschrijving

Doorlopend in dialoog (Gemeente Zaanstad, 2017)

De gemeente Zaanstad heeft het Uitvoeringsprogramma vluchtelingen 2017-2018 samen met ketenpartners, inwoners , mede-overheden en vluchtelingen opgesteld. De wethouders gingen ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Inphografic integratietraject (Gemeente Smallingerland, 2017)

Gemeente Smallingerland heeft een infographic gemaakt met een schema van het integratietraject voor inburgeringsplichtige statushouders. Vanuit het AZC tot het behalen van...

Infographic

waardering

FC Noaber Statushouders (Gemeente Oldenzaal, 2017)

Statushouders in Oldenzaal zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan met FC Noaber Statushouders. Noaber is Twents voor 'goede buurman'. FC Noaber is een sam...

Projectbeschrijving , Website

waardering

Integratie Eritrese statushouders (Gemeente Nijmegen, 2017)

In antwoord op de verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders heeft de gemeente Nijmegen 97 mannelijke statushouders van 18 tot 23 jaar geclusterd gehuis...

Persbericht / Nieuwsbericht

Young professionals Programma voor Statushouders (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het Young Professionals Programma voor Statushouders (YPPS) is een uniek traineeship voor nieuwkomers. Een driejarig programma waarbij de focus ligt op de combinatie van het le...

Video/film

waardering

Participatieverklaringstraject Sudwest-Fryslan (Gemeente Súdwest Fryslân, 2017)

Het participatieverklaringstraject is opgebouwd uit een introductiemodule, een verdiepende module en een aanvullende module. In de introductiemodule (2 dagdelen)wordt de P...

Plan van aanpak

Flyer nieuwe buren (Synthese, 2017)

Een innovatieve werkgroep van Synthese en Wonen Limburg heeft een folder ontwikkeld met tips over contacten leggen met je buren in het Nederlands-Arabisch en Nederlands-En...

Folder

waardering

Eritreeërs Gezond (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, GGD regio Utrecht, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam , 2017)

De facebookpagina's Syriërs Gezond en Opgroeien in Nederland voorzien in een behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg, opgro...

Overig type

Routekaarten vluchtelingen gemeente Den Helder (Gemeente Den Helder, 2017)

Om inzichtelijk te maken welk traject een vluchteling doorloopt heeft de gemeente Den Helder samen met ketenpartners routekaarten gemaakt. In deze routekaarten wordt stap voor ...

Overig type

waardering

Coaching gezonde leefstijl (Gemeente Gooise Meren, 2017)

Coaching gezonde leefstijl is een regelmatig terugkerend programma op ISK/taalschool de Globe in Bussum. Er is veel animo bij ouders en kinderen om mee te doen.Met betrekking t...

Projectbeschrijving

Gezondheid in participatieverklaringstraject (Gemeente Dongen, 2017)

In de gemeente Dongen is gezondheid een van de onderdelen van het participatieverklaringstraject. Op een van de zes dagen van het traject is er een rondleiding bij de bibliothe...

Projectbeschrijving

Statushouders in beeld: Gezondheidsprofiel per gemeente (GGD Regio Zuid Holland Zuid, 2017)

De eerste stap in een integrale aanpak rondom de gezondheid van statushouders is het in kaart brengen van deze groep in uw gemeente. Met de gegevens uit het Taakstelling Volg S...

Overig type

waardering

Zorg Advies Team voor AMV-ers (Gemeente Roermond, 2017)

Om de overgang van 18 min naar 18 plus goed te laten verlopen, worden jongeren besproken in het  Zorg Advies Team voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (ZAT AMV). ...

Infographic, Persbericht / Nieuwsbericht


Eerste Vorige 1 2 3 4 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar