Asiel en integratie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Een integrale aanpak voor integratie en participatie van statushouders (Gemeente Weert, 2018)

De gemeente Weert zet integraal, parallel en versneld in op de integratie en participatie van statushouders vanaf dag 1.Vanaf de huisvesting in het AZC  regisseert de geme...

Handreiking

waardering

Een brug slaan met cultuursensitief werken (Gemeente Horst aan de Maas, 2018)

Eind juni 2018 vond er in de gemeente Horst aan de Maas een tweedaagse training "Cultuursensitief werken" plaats. Tijdens de training werden verschillende theoretische kaders b...

Persbericht / Nieuwsbericht

Amsterdamse aanpak statushouders (Gemeente Amsterdam, 2018)

TOV wordt ingezet gedurende de eerste drie maanden na vestiging in Amsterdam. Het programma stelt nieuwe vluchtelingen in staat om vanuit de eigen kracht regie op het leven te ...

Handreiking

waardering

Thuis in gemeente Midden-Groningen (Gemeente Midden-Groningen, 2018)

De gemeente heeft de eerste opvang van statushouders belegd bij Humanitas Midden-Groningen. Vanaf het moment dat statushouders in onze gemeente worden gehuisvest, helpt Human...

Beleidsnota

waardering

Collegebeleid nieuwkomers (Gemeente Peel en Maas, 2018)

De gemeente Peel en Maas heeft in november 2017 collegebeleid inzake "nieuwkomers" vastgesteld. In die beleidsnotitie is uiteengezet hoe de gemeente de regie op de inburgering ...

Beleidsnota

waardering

Statushouders in Hollands Midden (GGD Hollands Midden , 2017)

Vanaf 2015 tot en met september 2017 hebben zich bijna 4000 statushouders in de regio gevestigd, waarvan 56% mannen en 44% vrouwen. Dat is een half procent van de huidige bevol...

Overig type

Cultuursensitiviteit als vakmanschap (Gemeente Almere, 2017)

Hoe kun je als professional goed aansluiten bij een cliënt? Een onderzoekende en open houding is in de eerste plaats van belang. Voor professionals die werken met statushouders...

Plan van aanpak

Zorg Advies Team voor AMV-ers (Gemeente Roermond, 2017)

Om de overgang van 18 min naar 18 plus goed te laten verlopen, worden jongeren besproken in het  Zorg Advies Team voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (ZAT AMV). ...

Infographic, Persbericht / Nieuwsbericht

3e Vluchtelingenmonitor Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2017)

Deze 3e Vluchtelingenmonitor brengt de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Achtergrondinformatie over de particip...

Onderzoek

waardering

Gezondheidsprofielen statushouders gemeenten in Brabant (Gemeente Bernheze, Gemeente Boekel, Gemeente Boxmeer, Gemeente Boxtel, Gemeente Cuijk, Gemeente Dongen, Gemeente Gilze en Rijen, Gemeente Goirle, Gemeente Grave, Gemeente Haaren, Gemeente Heusden, Gemeente Hilversum, Gemeente Landerd, Gemeente Loon op Zand, Gemeente Meierijstad, Gemeente Mill en St. Hubert, Gemeente Oisterwijk, Gemeente 's-Hertogenbosch, Gemeente Sint Anthonis, Gemeente Sint-Michielsgestel, Gemeente Tilburg, Gemeente Uden, Gemeente Vught, Gemeente Waalwijk, 2017)

Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's. Denk hierbij aan chronische aandoening...

Beleidsnota

Statushouders in beeld (Ondersteuningsteam Gezondheid Statushouders, Regio Gelderland-Zuid, 2017)

De GGD in Gelderland-Zuid brengt in samenwerking met de regiocoördinator statushouders in beeld. Zij doen dit per gemeente op basis van gegevens uit het Taakstelling Volg Syste...

Overig type

waardering

Routekaarten vluchtelingen gemeente Den Helder (Gemeente Den Helder, 2017)

Om inzichtelijk te maken welk traject een vluchteling doorloopt heeft de gemeente Den Helder samen met ketenpartners routekaarten gemaakt. In deze routekaarten wordt stap voor ...

Overig type

waardering

Statushouders in beeld: Gezondheidsprofiel per gemeente (GGD Regio Zuid Holland Zuid, 2017)

De eerste stap in een integrale aanpak rondom de gezondheid van statushouders is het in kaart brengen van deze groep in uw gemeente. Met de gegevens uit het Taakstelling Volg S...

Overig type

waardering

Statushouders in beeld: Huisbezoeken JGZ (GGD Regio Gelderland Midden, 2017)

  Door middel van huisbezoeken bij statushouders krijgen verpleegkundigen in de GGD-regio Gelderland-Midden kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld en kunnen we ze monitoren:...

Overig type, Website

Eritreeërs Gezond (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, GGD regio Utrecht, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam , 2017)

De facebookpagina's Syriërs Gezond en Opgroeien in Nederland voorzien in een behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg, opgro...

Overig type

Een nieuwe toekomst voor statushouders in Epe (Gemeente Epe, 2017)

Kernwoorden bij de huisvesting en integratie van statushouders zijn in de gemeente Epe: regie en meedoen. Erik Visser, wethouder in Epe, neemt ons in zijn blog in vogelvlucht m...

Overig type, Website

Seksuele voorlichting Eritrese vrouwen (Gemeente Horst aan de Maas, 2017)

In Horst aan de Maas is in oktober 2017 seksuele voorlichting gegeven aan een groep van elf Eritrese vrouwen. De gemeente organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met Vlucht...

Plan van aanpak

Gezondheid in participatieverklaringstraject (Gemeente Dongen, 2017)

In de gemeente Dongen is gezondheid een van de onderdelen van het participatieverklaringstraject. Op een van de zes dagen van het traject is er een rondleiding bij de bibliothe...

Projectbeschrijving

Coaching gezonde leefstijl (Gemeente Gooise Meren, 2017)

Coaching gezonde leefstijl is een regelmatig terugkerend programma op ISK/taalschool de Globe in Bussum. Er is veel animo bij ouders en kinderen om mee te doen.Met betrekking t...

Projectbeschrijving

Kansrijk wonen (Stichting Kansrijk wonen, 2017)

Vier jongeren in één huis. Dit is hoe een kleine stichting Kansrijk Wonen jongeren helpt op eigen benen te staan. De stichting helpt op deze manier ook jonge statusho...

Projectbeschrijving

Prioriteiten van statushouders (Gemeente Raalte, 2017)

'In Raalte hebben we tijdens een bijeenkomst met 40 statushouders aan statushouders zelf gevraagd, wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. De uitkomst was: 1 werken...

Projectbeschrijving

waardering

AMV-ers die meerderjarig worden (Gemeente Wageningen, 2017)

De overgang naar meerderjarigheid is groot voor een alleenstaande minderjarige vluchteling (AMV'er). Het betekent vertrek uit de opvang, zelfstandigheid, een uitkering en niem...

Projectbeschrijving

Young professionals Programma voor Statushouders (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het Young Professionals Programma voor Statushouders (YPPS) is een uniek traineeship voor nieuwkomers. Een driejarig programma waarbij de focus ligt op de combinatie van het le...

Video/film

waardering

Inphografic integratietraject (Gemeente Smallingerland, 2017)

Gemeente Smallingerland heeft een infographic gemaakt met een schema van het integratietraject voor inburgeringsplichtige statushouders. Vanuit het AZC tot het behalen van...

Infographic

waardering

Participatieverklaringstraject Sudwest-Fryslan (Gemeente Súdwest Fryslân, 2017)

Het participatieverklaringstraject is opgebouwd uit een introductiemodule, een verdiepende module en een aanvullende module. In de introductiemodule (2 dagdelen)wordt de P...

Plan van aanpak


Eerste Vorige 1 2 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar