24 x 24 aanpak : integratie van vluchtelingen

Gemeente(n):Gemeente Leiden (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Asiel en integratie
Type(s):Presentatie, Raadsstuk
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Ook in Gemeente Leiden melden zich steeds meer mensen, op zoek naar een veilige toekomst voor zichzelf of voor hun gezin.  Vanwege die snel groeiende aantallen wordt deze nieuwe groep vluchtelingen niet langer als vanzelfsprekend opgenomen in de samenleving. Steeds meer inwoners spreken hierover hun zorgen uit. Het vergt aandacht, zorg, beleid en bovenal betrokkenheid van burgers om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en een duurzame integratie te bewerkstelligen. In Gemeente Leiden is daartoe de 24 x 24 aanpak ontwikkeld: een maatwerkprogramma dat vier periodes van 24 weken behelst, waarin een minimale inzet van 24 uur per week is vereist. Het programma is volledig gericht op participatie.

 

Alle vluchtelingen zijn gedurende twee jaar in beeld bij de gemeente en bij Vluchtelingenwerk. Zij krijgen een maatwerkprogramma gericht op (arbeids)participatie. Het programma is gekoppeld aan de uitkering. Het maatwerkprogramma en het inburgeringsprogramma lopen gelijktijdig. En er is sprake van een integrale aanpak.

 

Voor de Werkconferentie Uitvoering Bestuursakkoord Verhoogde Asielsinstroom (Utrecht 7 maart 2016) verzorgde Leiden de onderstaande presentatie 'De 24 x 24 aanpak van de gemeente Leiden'.

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !