3e Vluchtelingenmonitor Amsterdam

Onderzoek, Informatie en Statistiek

 

Gemeente(n):Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Asiel en integratie
Type(s):Onderzoek
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Deze 3e Vluchtelingenmonitor brengt de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Achtergrondinformatie over de participatie van voormalige statushouders in Amsterdam dient als referentiekader voor de nieuwe statushouders. Zo kan worden bekeken of de komende jaren sprake zal zijn van snellere integratie en participatie van statushouders zoals het ingezette beleid beoogt. Hiervoor is het van belang om de positie van statushouders op verschillende sociaaleconomische domeinen in kaart te brengen. Dit geldt op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, taal en inburgering, maatschappelijke participatie, huisvesting en onderdak en welzijn en gezondheid.


Net als de vorige twee vluchtelingenmonitoren (OIS 2016) brengt deze 3e monitor ook weer de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Daarnaast bevat deze monitor een uitbreiding aan informatie op de onderwerpen maatschappelijke participatie en gezondheid en is er in deze monitor extra aandacht voor de positie van de vrouwelijke statushouder.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !