Statushouders in beeld: Gezondheidsprofiel per gemeente

 
Organisatie:GGD Regio Zuid Holland Zuid
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Asiel en integratie
Type(s):Overig type

 

De eerste stap in een integrale aanpak rondom de gezondheid van statushouders is het in kaart brengen van deze groep in uw gemeente. Met de gegevens uit het Taakstelling Volg Systeem van het COA (zoals herkomst, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en gezinssamenstelling) die het COA aanlevert is het mogelijk voor de GGD om gezondheidsrisico's in kaart te brengen en hierop te acteren. Regiocoördinator van Zuid-Holland Zuid van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders heeft samen met de regionale GGD het initiatief genomen om dit voor gemeenten in haar regio inzichtelijk te krijgen en geeft gemeenten advies bij aanpak van gezondheidsrisico's.

 

Deze algemene gegevens kunnen vervolgens op verschillende manieren gebruikt worden. Als startpunt om het gesprek met ketenpartners aan te gaan bijvoorbeeld (Komt het beeld overeen met ervaringen in de praktijk?). Of de gegevens kunnen breder gebruikt worden om inzet te bepalen op andere thema's, zoals werk en inkomen, integratie en participatie. 

 

 

Reageer!

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !
 

©VNG 2019
Deze samenvatting is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door gemeenten. Verstrekking aan anderen is alleen toegestaan met toestemming van de VNG (070-3738020 / informatiecentrum@vng.nl).