Statushouders in beeld

Organisatie:Ondersteuningsteam Gezondheid Statushouders, Regio Gelderland-Zuid
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Asiel en integratie
Type(s):Overig type
Waardering:waardering (2 waarderingen)

 

De GGD in Gelderland-Zuid brengt in samenwerking met de regiocoördinator statushouders in beeld. Zij doen dit per gemeente op basis van gegevens uit het Taakstelling Volg Systeem van het COA. Deze worden vervolgens aangevuld met landelijke, regionale en lokale signalen uit de praktijk. Die informatie komt samen op een placemat, die besproken wordt door gemeente, ketenpartners en statushouders, waarbij de placemat waar nodig wordt aangevuld.

 

Op deze manier ontstaat er een gezamenlijk gedragen beeld over hoe het gaat met statushouders in een gemeente op het gebied van leefstijl, zorg, gezondheid en participatie. Door met de betrokken ketenpartners, gemeenten en statushouders gezamenlijk te bespreken welke activiteiten er al ondernomen worden in de gemeente en wat er nog nodig is, ontstaat er een actieplan met werkafspraken. Door daar verantwoordelijken aan te koppelen borgt de gemeente de voortgang van het plan.

 

Meer informatie          Website OTAV Gezondheid

Contactpersoon          Neem contact op met de regiocoördinator in uw regio

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !