Uitvoering participatieverklaring Zaanstad

Gemeente(n):Gemeente Zaanstad (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Asiel en integratie
Type(s):Plan van aanpak
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Het participatieverklaringstraject van de gemeente Zaanstad bestaat uit 3 onderdelen en wordt verzorgd door Netsheila. Het eerste onderdeel is een workshop kernwaarden Nederland van één dagdeel waarin de deelnemers op interactieve wijze kennis maken met de kernwaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Het tweede onderdeel is de workshop Participatie in de praktijk waarin de deelnemers aan de hand van de sociale kaart van Zaanstad kennis maken met het sociale netwerk in Zaanstad. Deelnemers maken ook kennis met verschillende organisaties in de wijk om de opgedane kennis meteen in praktijk te brengen. En worden gestimuleerd hun eigen net werk te versterken door zich aan te melden voor activiteiten in hun wijk. Het derde onderdeel is het tekenen van de participatieverklaring.

 

Naast de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject worden vergunninghouders na huisvesting uitgenodigd voor een participatiegesprek waarbij de talenten, kwaliteiten en opleidings- en werkachtergronden in beeld worden gebracht. Op basis hiervan wordt een integraal plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunt is dat iedereen naast zijn verplichte inburgeringscursus in andere activiteiten participeert die bijdragen aan de taalontwikkeling en kennismaking met de samenleving.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

 

 

2 jaar geleden door Lin_McDevitt-Pugh

Als vluchtelingen hun land verlaten, is hun netwerk het meest waardevolle wat ze achterlaten. Een klein, eentonig netwerk werkt armoede en een gebrek aan kansen in de hand. Een sterk en divers netwerk levert kansen op banen, vrienden, welvaart en welzijn. Het is een vaardigheid om vanuit het niets netwerken te bouwen, en die vaardigheid kun je leren. Netsheila wil graag betrokken worden bij de statushouders in uw gemeente.