Asielzoekerskinderen

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Handreiking leerkrachten basisonderwijs (Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), 2017)

Op dit moment stromen veel kinderen van statushouders in het reguliere basisonderwijs, eventueel na hun periode in de Internationale Schakelklas (ISK). Deze handreiking geeft l...

Handreiking

waardering

Stappenplan Alleenstaande Minderjarige Vluchteling van 18- naar 18+ (Gemeente Amsterdam, 2017)

Wanneer een amv'er 18 wordt, is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en eventuele begeleiding. In de periode voor de 18e verjaardag voert Nidos de voogdijtaak uit voor...

Overig type


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar