Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020

Gemeente(n):Gemeente Son en Breugel (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Heffing, Stedelijk waterbeheer
Type(s):Verordening
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De gemeente Son en Breugel heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Als gemeentelijke organisatie worden in de ontwikkelingsplannen klimaataspecten integraal en gelijkwaardig afgewogen. De raad heeft besloten dat we in 2030 een klimaatbestendige leefomgeving gerealiseerd willen hebben. Daaronder verstaat de gemeente dat de 'openbare' ruimte veerkrachtig genoeg is ingericht, zodat hitte, droogte en wateroverlast niet leiden tot grote schades en gevaar voor de volksgezondheid. Dit kan alleen samen met het bedrijfsleven en inwoners gerealiseerd worden, wat een gezamenlijke inspanningsverplichting oplevert.
Met een afkoppelsubsidie en door belastingdifferentiatie worden inwoners en bedrijven gestimuleerd om hemelwater op eigen terrein te verwerken. Door het afkoppelen krijgen inwoners inzicht in en regie op de rioolverwerkingskosten. Hemelwater op eigen terrein verwerken draagt ook bij aan be-wustwording van de uitdagingen waarvoor de gemeente staat en draagt bij aan het behalen van de duur-zaamheidsdoelstellingen van Son en Breugel. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !