WOZ

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Gemeente Texel publiceert filmpje over WOZ-beschikking (Gemeente Texel, 2013)

Om antwoord te geven op mogelijke vragen die inwoners en ondernemers hebben over de jaarlijkse aanslag belastingen (met name de WOZ-beschikking), heeft de gemeente Texel een fi...

Video/film

waardering

Informele bezwaarafhandeling WOZ (Gemeente Hollands Kroon, 2012)

In de gemeente Hollands Kroon kunnen inwoners die een WOZ-bezwaarschrift willen indienen, eerst contact zoeken met de gemeente om de WOZ-waarde te laten uitleggen voordat ...

Formulier, Website

waardering

Bellen voor bezwaar WOZ (Gemeente Rijswijk, 2012)

De gemeente Rijswijk hanteert sinds 2010 de methode 'Bellen bij bezwaar' bij de gemeentelijke belastingaanslag. Bij het uitreiken van de aanslag wordt gewezen op de mogelijkhei...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

waardering

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand? (Gemeente Eindhoven, 2012)

De gemeente Eindhoven laat op haar website zien hoe de WOZ-waarde tot stand komt door middel van een voorlichtingsfilm, gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Gem...

Video/film, Website

Vaststelling waarde onroerende zaken, toelichting aanslag WOZ beschikking (Gemeente Weert, 2011)

De gemeente Weert geeft in een folder informatie over de opgelegde aanslag- / beschikkingsbiljet. Inwoners kunnen nagaan of de belastingaanslag terecht is o...

Folder

Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ (Gemeente Staphorst, 2011)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst heeft op grond van artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht besloten dat het wenselijk is om de ...

Beleidsnota

Handreiking voor het opstellen van een gemeentelijk stappenplan voor de koppeling BAG en WOZ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeenten betrokken bij de pilot aansluiting WOZ-uitvoering op de BAG, 2010)

Bij de uitvoering van de Wet WOZ worden veel gegevens over adressen en gebouwen gebruikt. Het wordt verplicht bij de uitvoering van de WOZ adresgegevens en gebouwgegevens uit d...

Plan van aanpak

WOZ-wijzer informatie voor raadsleden (Waarderingskamer, 2010)

Gemeenteraadsleden komen op verschillende manieren in aanraking met de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De kans is groot dat burgers raadsleden aanspreken op de WOZ-t...

Folder

waardering

Beleidsregels voor het toepassen van wegingsfactoren (Gemeente Dinkelland, 2010)

Deze beleidsregels zijn van toepassing op kostenvergoeding in bezwaarprocedures aangaande besluiten genomen door de heffingsambtenaar op grond van de Wet waardering onroerende ...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 3112 praktijkvoorbeelden beschikbaar