Herindeling Altena 2019

Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

 

Gemeente(n):Gemeente Aalburg (< 15.000 inwoners), Gemeente Werkendam (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Woudrichem (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Herindeling
Type(s):Overig type, Website

 

Meer en meer is in bestuurlijk Nederland duidelijk geworden dat lokale overheden de samenwerking met elkaar moeten zoeken. Zo ook de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen deze gemeenten dan ook gegroeid naar een "niet-vrijblijvende" samenwerking op verschillende onderwerpen,  zoals: toerisme & recreatie, cultuur, economie, veiligheid en rampenbestrijding. Het werd tijd voor besprekingen tussen de gemeenten over een toekomstig einddoel in de samenwerking. Zoals een ambtelijke fusie of herindeling. De gemeenteraden besloten om gezamenlijk een proces tot bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 op te pakken 

 
De drie raden willen in ieder geval de volgende doelen bereiken:

  •  Een adequaat antwoord op het toenemend aantal taken dat toebedeeld wordt aan de lokale overheid.
  •  Een optimale match van lokaal-bestuurlijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke samenhang.
  •  Een vergroting van de bestuurskracht in regionale context en vermindering van de bestuurlijke drukte.
  •  Een betere benutting van de sociale, culturele, ruimtelijke en economische kansen. Met als belangrijk aandachtspunt het voorzieningenniveau in de kernen.
  •  En het terugdringen van de kwetsbaarheid van de organisatie door het vormen van een deskundige,  kostenefficiënte, op haar taken berekende ambtelijke organisatie.


Verder zien de gemeenteraden de herindeling als een kans om als nieuwe innovatieve gemeente kansen te creëren en te excelleren. Dit in samenwerking met onze inwoners, bedrijven en instellingen.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !