Herindeling Groningen 2019

Gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

 

Gemeente(n):Gemeente Groningen (>100.000 inwoners), Gemeente Haren (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Ten Boer (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Herindeling
Type(s):Overig type, Website

 

Het herindelingsdavies bevat de onderbouwing van het voorstel en schetst het toekomstperspectief en de ambities van de huidige drie gemeenten voor de nieuw te vormen gemeente Groningen.

 

Dit herindelingsadvies is opgebouwd uit de volgende vijf hoofdstukken:
- hoofdstuk 2 gaat in op de voorgeschiedenis en de onderbouwing van de provinciale procedure, de opstelling van het herindelingsontwerp en het herindelingsadvies;

- hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de huidige drie gemeenten en hun sociaalmaatschappelijke,  ruimtelijk-economische, organisatorische en financiële kenmerken;

- hoofdstuk 4 beschrijft de visie van de drie huidige gemeenten op de nieuw te vormen gemeente Groningen: toekomstperspectief en belangrijke thema's,  
  financiële aspecten en geeft een toelichting op de figuur 'lichte samenvoeging';
- hoofdstuk 5 bevat de toetsing van de voorgestelde herindeling aan de criteria van het 'Beleidskader gemeentelijke herindeling' en aanvullende criteria 
   van de provincie Groningen;
- hoofdstuk 6 beschrijft de vervolgstappen, na vaststelling van dit herindelingsadvies.
  

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !