Strategische visies

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Samen werken aan de toekomst: Waalwijk 2025 (Gemeente Waalwijk, 2017)

Deze visie is tot stand gekomen met dank aan de inbreng van vele inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Waalwijk. Van jong tot oud hebben mensen hun bijdrage inge...

Visie, Website

Strategische Visie 2040 Schagen (Gemeente Schagen, 2016)

In de toekomst kijken is niemand gegeven. Toch is het verstandig om te bedenken hoe je de toekomst graag ziet. In welke richting willen we met z'n allen gaan? De gemeente heef...

Visie

Strategische visie 2025 Maasgouw (Gemeente Maasgouw, 2016)

De strategische visie beschrijft de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar de gemeente in de komende jaren mee te maken krijgt. Het is een langetermijnvisie die de hoofd...

Visie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2016)

Deze Blik op Leidschendam-Voorburg beschrijft "een perspectief … voor de ontwikkeling die deze stad de komende tien tot twintig jaar kan en wil doormaken." Het is de toekomstvi...

Beleidsnota

Gastvrij en Actief naar 2030: strategische visie (Gemeente Boekel, 2016)

De visie is de leidraad bij het bepalen van de koers van het gemeentebeleid. Hierbij is een integrale aanpak van wonen, werken en leven het uitgangspunt. De gemeente legt de na...

Visie


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar