Vergadermodellen

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Nieuwe ronde, nieuwe kansen en Nieuwe kansen, samen benutten (Gemeente Coevorden, 2016)

Een werkgroep uit de raad is al een tijdje bezig met cultuurveranderingen binnen de raad. Dat betreft niet alleen wijzigingen in het vergadermodel,  maar ook denkt de raad...

Beleidsnota, Evaluatie

Raadhuisplein in Soest (Gemeente Soest, 2014)

Het  vergadermodel van Soest  heet Raadhuisplein en bestaat uit twee vergaderavonden. De eerste vergaderavond bestaaat uit: - De Ontmoeting/Ontmoetingen met pres...

Overig type, Website

Vier raadscommissies in Tilburg (Gemeente Tilburg, 2014)

In Tilburg werken we met  4 raadscommissies. Raadsleden kunnen lid zijn van een raadscommissie; daarnaast kunnen alle fracties (maximaal) 2 commissieleden-niet-raadsleden ...

Overig type, Website

Commissiestelsel in Teylingen (Gemeente Teylingen, 2014)

In Teylingen vergadert de raad volgens een commissiestelsel.

Overig type, Website

6-weekse cyclus in Sint-Anthonis (Gemeente Sint Anthonis, 2014)

De gemeenteraad van Sint Anthonis vergadert regulier in een cyclus van plm. 6 weken. Er is sinds 1 januari 2013 een vaste raadscommissie, die voorafgaand aan de raadsvergaderin...

Overig type, Website

Raadsvergadering in Leerdam (Gemeente Leerdam, 2014)

De gemeenteraad vergadert in principe eens per 3 weken. Er zijn geen commissievergaderingen. In de raadsvergadering is onder de vaste agendapunten een punt "Onderwerpen Algemee...

Overig type, Website

4-wekelijkse cyclus in Drimmelen (Gemeente Drimmelen, 2014)

Informatie-, opinieronde en besluitvormende raad. Tijdens informatieronde mogen technische vragen worden gesteld. Tijdens opinieronde mag dat niet meer (wel kan men tevoren sch...

Overig type, Website

Informatievergaderingen in Heusden (Gemeente Heusden, 2014)

In de gemeente Heusden zijn informatievergaderingen en raadsvergaderingen.   Informatievergadering Een informatievergadering (commissievergadering) is bedoeld voor infor...

Overig type, Website

Nieuw commissiestelsel in de gemeente Schinnen (Gemeente Schinnen, 2014)

In het coalitieakkoord en programma 2010-2014 van de gemeente Schinnen zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de commissies van advies aan de Raad. Deze commissies bl...

Overig type, Website

waardering

Vergaderpraktijk van Groningen (Gemeente Groningen, 2014)

De gemeenteraad van Groningen bestaat uit 39 raadsleden en vergadert iedere laatste woensdag van de maand vanaf 16.30 uur. Extra raadsvergaderingen worden gehouden ter bespreki...

Overig type, Website

Het BOB-model in Hengelo (Gemeente Hengelo Ov., 2014)

We werken volgens het BOB model (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming) en onze structuur en planning is daarop afgestemd. Zaken gaan naar een raadscommissie fysiek, ...

Overig type, Website

Het BOB model in Venlo (Gemeente Venlo, 2014)

De raad van Venlo heeft geen raadscommissies , maar werkt aan de hand van het BOB model. In week 1 vindt de beeldvorming plaats, in week 2 en 3 de oordeelsvorming en in week 4 ...

Overig type, Website

Rondetafelgesprek in Littenseradiel (Gemeente Littenseradiel, 2014)

In Littenseradiel vindt een rondetafelgesprek plaats (Rûntepetear) en 14 dagen daarna vinden een meningsvormende en besluitvormende raadsvergadering plaats. Het college wordt o...

Overig type, Website

Vergaderpraktijk van Grootegast (Gemeente Grootegast, 2014)

De raad van Grootegast vergadert alleen plenair, er zijn geen commissievergaderingen. Dit heeft tot doel om vergadertijd te beperken en snelle besluitvorming te stimuleren...

Overig type, Website

Drie typen raadsvergaderingen in Zandvoort (Gemeente Zandvoort, 2014)

In Zandvoort zijn er drie typen raadsvergaderingen: 1. Gemeenteraad-Informatie (een week later gevolgd door:) 2. Gemeenteraad-Debat (en op dezelfde avond:) 3. Gemeenteraad-Besl...

Overig type

4 weekse cyclus in Veghel (Gemeente Veghel, 2014)

Het vergaderstelsel kent vier verschillende weken: week 1 wordt een informatieve bijeenkomst gehouden, week 2 vergaderen twee van de raadscommissies, week 3 vergadert de derde ...

Overig type, Website

Raadsvergadering in Zeist (Gemeente Zeist, 2014)

De behandeling van een voorstel vindt plaats in 3 fasen: 1. beeldvorming in de Ronde Tafel 2. meningsvorming in het Debat 3. besluitvorming in de raad.   Ronde Tafel en ...

Overig type, Website

Raadsplein gemeente Velsen (Gemeente Velsen, 2014)

De vergaderingen (het Raadsplein) bestaan uit 2 onderdelen: de raadsvergadering en de Carrousel. o Besluitvorming en debat vinden in de raadsvergadering plaats o Er is een Carr...

Overig type, Website

De Avond van Leusden (Gemeente Leusden, 2014)

De Avond van Leusden kent drie verschillende bijeenkomsten: de Uitwisseling, de Informatieronden, en de Raadsvergadering. In de Uitwisseling praten de portefeuillehouders de fr...

Overig type, Website

Het commissiestelsel van Deurne (Gemeente Deurne, 2013)

Deurne vergadert  aan de hand van het commissiestelsel . In de commissie kunnen zaken Informatief, Opiniërend of ter voorbereiding op Besluitvorming  worden besproken...

Overig type, Verordening

Rondetafelgesprekken in Drechterland (Gemeente Drechterland, 2013)

Drechterland vergadert volgens het zogenoemde Voorster model, waarbij het besluitvormingsproces uit  drie fases bestaat: beeldvorming, meningvorming en besluitvorming...

Persbericht / Nieuwsbericht, Raadsstuk

Rondetafelgesprekken in Nuth (Gemeente Nuth, 2013)

Het rondetafelgesprek is onderdeel van het politieke proces dat loopt van beeldvorming via oordeels- of meningsvorming naar besluitvorming. De bedoeling van de rondetafelgespre...

Folder

waardering

Het 'grond-model' van Oud-Beijerland (Gemeente Oud-Beijerland, 2013)

De raad van Oud-Beijerland vergadert in de regel tweewekelijks. Het Grondmodel is Informatief - Opinierend - Besluitvormend. Doorlooptijd in het grondmodel is 6 weken, in de pr...

Verordening

De vergaderpraktijk van Simpelveld (Gemeente Simpelveld, 2013)

De gemeente Simpelveld vergadert 10 x per jaar (incl. één begrotingsvergadering) op traditionele manier via voorbereiding door presidium (proces) en raadscommissie (i...

Verordening

De vergaderpraktijk van Oldambt (Gemeente Oldambt, 2013)

De gemeenteraad vergadert 1x per maand. De agenda wordt ingedeeld in algemeen, onderwerpen ter besluitvorming zonder debat en onderwerpen ter besluitvorming met debat. Ter voor...

Verordening


Eerste Vorige 1 2 3 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar