Tweewekelijks vergaderen in Goeree-Overflakkee

Gemeente(n):Gemeente Goeree-Overflakkee (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:Vergadermodellen
Type(s):Verordening
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De gemeenteraad vergadert gemiddeld eens per twee weken. Alle vergaderingen zijn plenair. Er zijn geen voorbereidende commissievergaderingen, anders dan commissies met een bijzonder doel zoals de auditcommissie of de vertrouwenscommissie.  Elke raadsvergadering kent mogelijk drie fasen: de beeldvormende fase, de oordeelsvormende fase en de besluitvormende fase, die achtereenvolgens aan bod komen. Per agendapunt wordt bepaald of een voorstel geagendeerd wordt voor de beeldvormende, oordeelsvormende of besluitvormende fase. Sommige raadsvoorstellen komen drie keer terug in de raad, anderen slechts één keer. Hiermee is er sprake van een flexibel in te richten model, waarin zowel snelle besluitvorming als uitgebreide behandeling mogelijk is. Hiernaast worden ook regelmatig presentatieavonden gepland voor specifieke onderwerpen.

 

Er wordt naar gestreefd om op hoofdlijnen te vergaderen. De plenaire vormgeving van het vergadermodel draagt hieraan bij. Hierbij is snelle besluitvorming mogelijk door de korte doorlooptijd van een vergadercyclus zonder commissievergaderingen. Daarnaast wordt beoogd om burger en politiek dichter bij elkaar te brengen door in de beeldvormende fase ook burgers of belanghebbenden te kunnen horen. Tevens wordt gewerkt met een Gast van de raad om mensen kennis te laten maken met de raad.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !