Werkprocessen gemeente

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Invoering HNW in Leidschendam-Voorburg (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2016)

Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verbinding leggen zijn de kernwaarden die centraal stonden bij het project Centrale Huisvesting (2012-2015). Deze kernwaarden vo...

Overig type

Zaakgericht werken in Utrecht (Gemeente Utrecht, 2016)

Utrecht voert het zaakgericht werken in. In een toegankelijke video wordt uitgelegd wat zaakgericht betekent voor de organisatie en de inwoners.

Video/film

waardering

Kickstart koppeling handelsregister (Gemeente Velsen, 2015)

De gemeente Velsen gebruikte een Kickstart-bijeenkomst om te kijken hoe zij de koppeling met het Handelsregister binnen de organisatie kon wegzetten. Hiltje van Raalt...

Projectbeschrijving

Vraaggestuurd werken in Huizen (Gemeente Huizen, 2015)

De gemeente Huizen werkt al een aantal jaren aan een ontkokerde en integrale dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn. Wat betekent dat voor de gemeentelijke professio...

Projectbeschrijving

Permanente ontwikkeling in het werken voor bestuur en stad (Gemeente Amersfoort, 2015)

Om in te kunnen spelen op de snel veranderende samenleving, is de gemeente Amersfoort een organisatie ontwikkelingstraject gestart. De ontwikkeling verloopt langs twee sporen: ...

Beleidsnota, Presentatie

Implementatie zaakgericht werken (Gemeente Reimerswaal, 2015)

De gemeente Reimerswaal heeft een aantal jaar geleden ervoor gekozen om zaakgericht werken in te zetten voor de verbetering van haar dienstverlening en voor de optimalisat...

Projectbeschrijving

Format managementrapportage (Gemeente Noordoostpolder, 2015)

Gemeente Noordoostpolder heeft eengoedwerkend format gemaakt voor een managementrapportage Sociaal Domein. Het geeft de gemeente inzicht en een tool om op tijd bij te kunnen st...

Rapportage

Whole scale change in het sociaal domein (Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten, 2015)

Op 12 februari 2015 organiseerde de VPNG een bijeenkomst over Whole Scale Change en de manier waarop het van grote waarde kan zijn voor managers die te maken hebben met complex...

Presentatie

waardering

Richtlijnen e-mailhandtekening en afwezigheidsassistentie (Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, 2015)

Verschillende gemeenten en (overheidsi-) instellingen  hebben richtlijnen opgesteld voor de elektronische handtekening en de afwezigheidsassistent in e-mails aan externen....

Overig type

Optimaliseren processen planning & control (Gemeente Barneveld, 2015)

  De gemeente Barneveld heeft zich recent gefocust op het optimaliseren van de processen op het gebied van Planning & Control (P&C). Waar P&C in het verleden ...

Projectbeschrijving

Jonge ambtenarenbijeenkomst EUREGIO (Kreis Borken (Duitsland) en Regio Achterhoek, 2014)

Op 18 juni 2014 werd er in het EUREGIO-kantoor (Gronau) voor het eerst een Jonge Ambtenarendag georganiseerd. Door middel van speeddaten, presentaties, workshops en een recreat...

Persbericht / Nieuwsbericht, Projectbeschrijving , Website

The Katwijk Way: Flexibiliteit zonder vrijblijvendheid (Gemeente Katwijk, 2014)

Van maart tot en met september 2013 is Het Nieuwe Werken als experiment ingevoerd bij een aantal teams in gemeente Katwijk. Het experiment moest antwoord geven o...

Beleidsnota

BYOD beleid gemeente Velsen (Gemeente Velsen, 2014)

In deze beleidsnotitie is het beleid van de Gemeente Velsen uitgewerkt op het gebied van BYOD (Bring Your Own Device: breng je eigen apparaat), dat staat voor het van thuis mee...

Beleidsnota

Op weg naar een toekomstbestendige organisatie (Gemeente Woensdrecht, 2014)

De gemeente Woensdrecht is een kleine gemeente met veel ambitie. Ze blijft graag zelf 'aan het roer'. In dit artikel deelt zij met collega gemeenten de wijze waarop zij vorm ge...

Beleidsnota, Overig type

Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren (Gemeente Leiden, Gemeente Leiderdorp, Gemeente Oegstgeest, Gemeente Zoeterwoude, 2014)

Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties ook Servicepunt71 als shared service center voor de gezamenlijke bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oe...

Projectbeschrijving

Digitaal projectenboek (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2014)

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt sinds eind 2013 met een digitaal projectenboek op de website en won hiermee de PinkRoccade Innovatie Award 2014. Door het digitale proje...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

waardering

HR instrument in Montfoort en IJsselsteijn (Gemeente IJsselstein, Gemeente Montfoort, 2014)

Wat betekent in Montfoort/ IJsselstein het HR instrument "ontwikkelreizen" voor de decentralisaties? In UW Samenwerking werken de ambtelijke organisaties van Montfoort en IJss...

Projectbeschrijving

waardering

Werving en selectie van generalisten/professionals in wijk/gebiedsteams (Gemeente Leeuwarden, 2014)

Hoe pakt Leeuwarden de werving en selectie van generalisten in de wijkteams aan? Welke methodiek wordt gebruikt en wat zijn daar de ervaringen mee?  Meer hierover in bijge...

Projectbeschrijving

HR instrument “Talentontwikkeling" in Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2014)

Wat betekent in Rotterdam het HR instrument "talentontwikkeling" voor de decentralisaties? In Rotterdam is het instrument talentontwikkeling ingezet na een reorganisatie, maar...

Overig type

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar