Herindeling Krimpenerwaard 2015

Gemeente(n):Gemeente Bergambacht (< 15.000 inwoners), Gemeente Krimpenerwaard (< 15.000 inwoners), Gemeente Ouderkerk (< 15.000 inwoners), Gemeente Schoonhoven (< 15.000 inwoners), Gemeente Vlist (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Herindeling
Type(s):Overig type, Plan van aanpak, Website

 

De gemeenten  Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist zijn per 1 januari 2015 gefuseerd in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

 

Aanleiding/Doel:

De vijf gemeenten werken tot nu toe samen in K5-verband, maar vanuit een verschillend perspectief voor de toekomst. Door deze verschillende perspectieven biedt de K5-samenwerking geen duurzame oplossing voor de bestuurlijke toekomst van de Krimpenerwaard. De forse opgaven en taken waarvoor de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard staan vragen om een robuust, bestuurskrachtig lokaal bestuur. De nieuwe gemeente kan een adequaat antwoord bieden op de eisen die voortvloeien uit de nieuwe taken voor gemeenten, zoals de decentralisatie van de AWBZ en de Jeugdzorg aan gemeenten. Niet alleen de nieuwe uitdagingen, maar ook de bestaande taken kan de nieuwe gemeente efficiënter en effectiever oppakken. De nieuwe gemeente biedt een platform en een denkkracht die het huidige niveau zowel in kwantiteit als in kwaliteit overstijgen.

 

Aanpak:

 Om de voorbereidingen gestructureerd, doelgericht en efficiënt te laten verlopen is een externe projectleider aangesteld en een concreet plan van aanpak opgesteld. Het plan beschrijft alleen het proces (te zetten stappen, inclusief tijdpad, kosten, rolverdeling, etc.) om de gemeentelijke herindeling op een gedegen wijze voor te bereiden waaronder de harmonisatie van alle beleid, producten en diensten.

 

Een belangrijk speerpunt in het proces is het informeren van inwoners en belanghebbenden. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld. Om alle betrokkenen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen is een speciale website gelanceerd. Op deze site vinden inwoners o.a. nieuws en actualiteiten, achtergrondinformatie, documenten, vergaderdata en een lijst met meest gestelde vragen.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !