Versterking lokale democratie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Kindergemeenteraad De Wolden (Gemeente De Wolden, 2018)

Elk jaar organiseert de gemeenteraad van De Wolden een Kindergemeenteraad. De Kindergemeenteraad richt zich op leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Dit jaar doen er vijf...

Persbericht / Nieuwsbericht

Raadsprogramma 2018-2022 (Gemeente Ooststellingwerf, 2018)

De raad van de gemeente Ooststellingwerf 2018- 2022 heeft na de verkiezingen van 2018 een raadsprogramma opgesteld. In de informatiefase bleek dat vrijwel alle partijen bij de ...

Raadsstuk

Inwoners voorop in Het Hogeland (Gemeente Het Hogeland , 2018)

Hoe gaat de gemeente Het Hogeland ruimte geven aan inwonerkracht? Daarvoor is eerst visie nodig! Een aansprekend beeld van waar de gemeente in de toekomst naartoe wil met inwon...

Beleidsnota

Kun je beleid maken mét je bewoners in plaats van vóór je bewoners? (Gemeente Almere, 2018)

Aangezien de stad geroemd wordt door het vele groen - vooral door de bewoners - is nieuw beleid daarover een gevoelig onderwerp. Maar de ambtenaren die zich over deze materie b...

Plan van aanpak

Vergaderwijze gemeenteraad Het Hogeland (Gemeente Het Hogeland , Gemeente De Marne, Gemeente Eemsmond, Gemeente Winsum, 2018)

Op 1 januari 2019 zullen de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond gezamenlijk opgaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe gemeen...

Startnotitie

De online Initiatiefwijzer (Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Oegstgeest, Gemeente Voorschoten, Gemeente Wassenaar, 2018)

De online Initiatiefwijzer komt voort uit het onderzoek naar burgerinitiatieven van de Rekenkamercommissie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-V...

Website

Gôolse Democratie: naar een nieuw vergadermodel voor de raad (Gemeente Goirle, 2018)

In april 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het traject "Gôolse democratie". Daarbij heeft de raad uitgesproken om te komen tot concrete verandervoorstellen. Op naar een g...

Overig type

waardering

Herijking vergadermodel gemeenteraad Woerden (Gemeente Woerden, 2018)

Presentatie van het voorgestelde nieuwe vergadermodel voor de gemeenteraad van Woerden.

Presentatie

Expeditie Norgerduinen (Gemeente Noordenveld, 2017)

De gemeente wil graag met alle betrokkenen in, uit en rond het gebied Norgerduinen komen tot een gedragen toekomstvisie. Deze visie maakt men met elkaar met als doel te komen t...

Projectplan

waardering

Visie Blij in Beesel (Gemeente Beesel, 2017)

Een visie die het (toekomst)beeld van inwoners over Beesel weergeeft. Deze is opgemaakt uit de vele gesprekken met inwoners, bedrijven en verenigingen. In het park, op school, ...

Beleidsnota

Samen werken aan de toekomst: Waalwijk 2025 (Gemeente Waalwijk, 2017)

Deze visie is tot stand gekomen met dank aan de inbreng van vele inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Waalwijk. Van jong tot oud hebben mensen hun bijdrage inge...

Visie, Website

Zakboek voor raadsleden (Gemeente Waddinxveen, 2017)

Een gereedschapskist voor het betere raadswerk. Zo noemt het Waddinxveense raadslid Peter van den Berg (PCW) zijn 'Zakboek voor raadsleden' dat hij samen met de Amsterdamse bes...

Handreiking

Van paniek tot perspectief : Docu dorp Moerdijk (Gemeente Moerdijk, 2017)

'Dorp Moerdijk verdwijnt', 'Geen toekomst meer voor het dorp' , kopten de kranten in 2013 na de presentatie van de Havenstrategie in 2013 voor het Haven- en Industrieterrein Mo...

Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Nieuwe ronde, nieuwe kansen en Nieuwe kansen, samen benutten (Gemeente Coevorden, 2016)

Een werkgroep uit de raad is al een tijdje bezig met cultuurveranderingen binnen de raad. Dat betreft niet alleen wijzigingen in het vergadermodel,  maar ook denkt de raad...

Beleidsnota, Evaluatie

Inwoners & maatschappelijke partners brengen Sociaal Domein in beeld (Gemeente Lingewaard, 2016)

Er verandert veel op het gebied van het sociaal domein. Steeds meer en steeds beter weten inwoners en maatschappelijke partners de leefomgeving te vormen en te verbeteren. De g...

Video/film

Gastvrij en Actief naar 2030: strategische visie (Gemeente Boekel, 2016)

De visie is de leidraad bij het bepalen van de koers van het gemeentebeleid. Hierbij is een integrale aanpak van wonen, werken en leven het uitgangspunt. De gemeente legt de na...

Visie

Zaakgericht werken in Utrecht (Gemeente Utrecht, 2016)

Utrecht voert het zaakgericht werken in. In een toegankelijke video wordt uitgelegd wat zaakgericht betekent voor de organisatie en de inwoners.

Video/film

waardering

Invoering HNW in Leidschendam-Voorburg (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2016)

Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verbinding leggen zijn de kernwaarden die centraal stonden bij het project Centrale Huisvesting (2012-2015). Deze kernwaarden vo...

Overig type

Experiment met Open Raad (Gemeente Groningen, 2016)

In de Open Raad bepalen niet politici de agenda, maar de Stadjers. Inwoners van Groningen kunnen in de Open Raad hun ideeën voor hun straat, wijk of voor de hele Stad vertellen...

Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar