Burgerparticipatie - beleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Kun je beleid maken mét je bewoners in plaats van vóór je bewoners? (Gemeente Almere, 2018)

Aangezien de stad geroemd wordt door het vele groen - vooral door de bewoners - is nieuw beleid daarover een gevoelig onderwerp. Maar de ambtenaren die zich over deze materie b...

Plan van aanpak

Burgerbegroting Alblasserdam 2018 (Gemeente Alblasserdam, 2017)

'Samen doen!' is het thema van de Samenlevingsagenda. Het college wil samen met de inwoners aan projecten werken. Deze Burgerbegroting maakt in één oogopslag duidelijk welke am...

Website

Nota actief burgerschap (Gemeente Roermond, 2016)

De gemeente wil de samenleving meer laten participeren in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wil daarmee ruimte en verantwoordelijkheid aan de samenleving geven....

Presentatie

Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020 (Gemeente Den Haag, 2016)

Burgerparticipatie is een speerpunt in het coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht'.Dit actieplan is het resultaat van een breed participatief proces waaraan bewoners, (so...

Beleidsnota

waardering

Burgerparticipatieverordening Katwijk (Gemeente Katwijk, 2016)

Verordening inzake de wijzen waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding en de uitvoering van gemeentelijk beleid worden betrokken. De burgerparticipatieverorden...

Verordening

Stadadviseert (Gemeente Groningen, 2016)

De gemeente Groningen kiest voor een netwerkbenadering voor de advisering in het sociale domein. De drie decentralisaties op het gebied van de Wmo, Jeugd en participatie zijn a...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Naar een nieuwe verhouding tussen burger en overheid (Gemeente Staphorst, 2015)

In deze nota wordt getracht een goede Staphorster invulling te vinden van de participatiesamenleving. Een invulling waarin we ons allemaal kunnen vinden, die recht doet aan de ...

Beleidsnota

Whole scale change in het sociaal domein (Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten, 2015)

Op 12 februari 2015 organiseerde de VPNG een bijeenkomst over Whole Scale Change en de manier waarop het van grote waarde kan zijn voor managers die te maken hebben met complex...

Presentatie

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1117 praktijkvoorbeelden beschikbaar