Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020

Gemeente(n):Gemeente Den Haag (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Burgerparticipatie - beleid
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Burgerparticipatie is een speerpunt in het coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht'.Dit actieplan is het resultaat van een breed participatief proces waaraan bewoners, (sociaal) ondernemers, raadsleden en gemeenteambtenaren hebben deelgenomen. Dat is gebeurd in denktanks, discussiegroepen, interviews en een online chatsessie. Het actieplan bevat een visie van het college op burgerparticipatie ('samen leven, samen kiezen, samen doen'), vertaalt deze naar concrete doelstellingen en beschrijft de maatregelen die de gemeente de komende vier jaar wil gaan treffen om een stevige impuls te geven aan burgerparticipatie.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !