Participatiestrategie en participatievisie

Gemeente(n):Gemeente Beesel (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2012
Onderwerpen:Burgerparticipatie - beleid
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De gemeente Beesel wil haar burgers  betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen. In de participatievisie is coproductie het uitgangspunt. De gemeente ontwikkelt en realiseert haar ambities samen met partners (inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen). De gemeente wil samenwerken vanuit vertrouwen. Vertrouwen geven betekent loslaten en duidelijk zijn over verwachtingen, doelen en rollen. Die duidelijkheid wil de gemeente vóóraf geven in alle stappen van de ontwikkeling en realisatie van plannen. Duidelijk zijn vertaalt zich ook in helder aangeven wanneer samenwerking of betrekken niet aan de orde is. Bijvoorbeeld omdat de wet geen ruimte laat voor lokale invulling. Of omdat het alleen gaat om het uitvoeren van een (wettelijke) taak.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !