Stadadviseert

Naar een nieuwe manier van beleidsadvisering

 

Gemeente(n):Gemeente Groningen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Burgerparticipatie - beleid, Samenhang decentralisaties sociaal domein
Type(s):Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

 

De gemeente Groningen kiest voor een netwerkbenadering voor de advisering in het sociale domein. De drie decentralisaties op het gebied van de Wmo, Jeugd en participatie zijn aanleiding om meer organisaties en burgers de mogelijkheid te bieden mee te doen bij adviestrajecten. In  mei 2015 heeft de gemeenteraad besloten te stoppen met de formele adviesorganen: de Ouderenraad, de Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid en het WMO Platform. 

 

De kern van de nieuwe structuur is een stedelijk netwerk dat bestaat uit deskundigen. Er wordt een pool gevormd van zo'n 40 tot 60 mensen die op persoonlijke titel mee kunnen doen. Geworven wordt op basis van profielen, zodat allerlei disciplines vertegenwoordigd zullen zijn. Deze mensen buigen zich met name over wijkoverstijgende, integrale thema's. Een kleine 'kopgroep' van ongeveer 10 personen start in februari 2016 en zal het netwerk  verder uitbreiden.

 

Naast het stedelijk netwerk worden, afhankelijk van het onderwerp, organisaties en individuele burgers uitgenodigd mee te doen, als deskundige of belanghebbende. Op de gemeentelijke website wordt met ingang van februari een digitaal platform gelanceerd: Stadadviseert. Het is de plek waar adviestrajecten worden uitgezet en te volgen zijn. Ook moet het de plek worden waar Stadjers ongevraagd signalen en adviezen kunnen afgeven.

 

Aan de wettelijke verplichting om cliënten zeggenschap te geven bij beleid dat op hen van invloed is wordt tegemoet gekomen door ook cliënten- en patiëntenorganisaties in het netwerk te betrekken. Bovendien wordt aangesloten bij de opgaven van onder meer de WIJ teams en de gemeentelijke gebiedsteams om cliënten resp. burgers te betrekken bij het gemeentelijk beleid.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !