Venlo, stad van actieve mensen

Gemeente(n):Gemeente Venlo (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2012
Onderwerpen:Burgerparticipatie - beleid
Type(s):Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht
Waardering:waardering (1 waardering)
Contact: Yvon van Geel (plv. grifiier)
E-mail: Y.vangeel@Venlo.nl

 

De gemeente Venlo is actief op zoek naar nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. Zelfsturing en zelfregie zijn hierbij kernbegrippen. De raadswerkgroep SAM is het gesprek aangegaan met talloze burgers en een flink aantal maatschappelijke organisaties. In de eindrapportage 'Burgers aan Zet' wordt verslag hiervan gedaan. Daarnaast is er een theoretisch kader over zelfsturing, een uitwerking van de rollen van de diverse actoren in de driehoek burgers - gemeente - maatschappelijke organisaties en een aantal aanbevelingen van de werkgroep.

 

Beschrijving

De raadswerkgroep Stad van Actieve Mensen (SAM) heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om kaders uit te werken voor zelfregie en zelfsturing in Venlo. Hierbij is gekozen voor een interactieve aanpak. De raadswerkgroep is op onderzoek uitgegaan en zelf het gesprek aangegaan met talloze burgers, bestuurders en professionals uit de sectoren wonen, welzijn en zorg. Dit vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de kaderstelling sterk bepaald wordt door het draagvlak onder burgers en maatschappelijke organisaties.

 

Tips: De vraag is niet hoe de gemeente burgers actief kan krijgen, maar veeleer hoe de gemeente het kader kan scheppen waarbinnen burgers de verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de samenleving kunnen oppakken.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !