Burgerparticipatie - communicatie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

In gesprek bij complexe projecten (Gemeente Utrecht, 2015)

Als de beïnvloedingsruimte maar heel beperkt is, als er maar weinig tijd is en er zijn tegenstrijdige belangen, hoe kun je dan toch inwoners betrekken bij het project en zorgen...

Handreiking

Whats-app inzetten voor buurtpreventie (Gemeente Eersel, 2014)

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

waardering

Vragen stellen via WhatsApp (Gemeente Terneuzen, 2013)

De gemeente Terneuzen is gestart met een proef waarbij de inwoners vragen aan de gemeente kunnen stellen via WhatsApp. Gedurende een halfjaar moet blijken of het gebr...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Burgerparticipatie en social media binnen communicatiebeleid (Gemeente Putten, 2012)

Een actieve en heldere communicatie is belangrijk om burgers inzicht te geven in de bestuurlijke besluitvorming (transparant) en ze tijdig betrekken bij dit proces (participati...

Beleidsnota

waardering

Facebook voor de wijken (Gemeente Waalwijk, 2012)

Door middel van 4 wijkpagina's op Facebook wil de gemeente Waalwijk de dialoog aangaan met inwoners, de politie en andere organisaties. Via de [vind ik leuk] ontvangen de deeln...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Betere brieven (Gemeente Den Haag, 2012)

'Betere brieven' is een project van de gemeente Den Haag om brieven die veel verstuurd worden, te verbeteren. Dit doen we graag samen met u, de ontvanger van deze brieven. U ku...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1847 praktijkvoorbeelden beschikbaar