In gesprek bij complexe projecten

Gemeente(n):Gemeente Utrecht (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Asielbeleid - communicatie en draagvlak, Burgerparticipatie - communicatie
Type(s):Handreiking

 

Als de beïnvloedingsruimte maar heel beperkt is, als er maar weinig tijd is en er zijn tegenstrijdige belangen, hoe kun je dan toch inwoners betrekken bij het project en zorgen voor draagvlak? Aan de hand van de ervaringen bij het tot stand komen van het Zuidgebouw heeft de gemeente Utrecht 10 stappen opgesteld om in gesprek met de omgeving te gaan bij complexe projecten. De opgedane inzichten zijn op meerdere situaties toepasbaar. 

 

Er was veel weerstand tegen de plannen voor het Zuidgebouw op het dak van het tram- en busstation bij Utrecht Centraal. Een team van communicatie- en participatiedeskundigen was van mening dat het altijd mogelijk is het gesprek aan te gaan met de omgeving. Het gaat om begrip, gehoord en gezien worden. Deze houding leverde een geslaagd resultaat op. Bewoners wilden het gebouw niet, maar zijn wel constructief in gesprek gegaan en de ontwikkelaar heeft de particaptie als meerwaarde ervaren en de belangen meegenomen in het ontwerp.

 

Een aantal lessen voor de volgende keer zijn:

  • Het is maatwerk: elk onderwerp is anders en ook de omgeving. Kijk daarom steeds naar wat en wie voor het traject belangrijk zijn
  • Vroeg in het proces: Betrek de omgeving zo vroeg mogelijk in het proces om echt wat te kunnen bieden in de participatie
  • Heterogene en grotere groep: Zorg dat je participatiegroep uit zoveel mogelijk verschillende personen bestaat met verschillende aandachtsgebieden en gebruikservaringen

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !