Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026

Gemeente(n):Gemeente Zoetermeer (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Burgerparticipatie - jeugd
Type(s):Beleidsnota

 

De aanleiding voor deze speelruimtenota is dat het oude beleidskader van 2005-2015 niet heeft geleid tot echte vernieuwingen. Zo zijn vragen en meldingen van bewoners niet afgenomen. Gestreefd wordt naar aantrekkelijke, gevarieerde en veilige speelruimte waarbij de gebruikers, omwonenden en professionals betrokken zijn. Indien mogelijk met behoud van huidige budgetten. Doel is om voldoende speelruimte in relatie tot de leeftijdsopbouw en stedenbouwkundige opzet van de wijken te garanderen.

 

Deze nota is tot stand gekomen door nauwe samenspraak met verschillende betrokkenen. Het belangrijkste daarbij waren de basisschoolkinderen waarmee rond gegaan werd in hun wijk en die enquêtes hebben ingevuld over speelruimte. Ook jongeren en bewoners zijn bevraagd over hoe zij speelruimte in Zoetermeer ervaren. De gesprekken en resultaten van de enquêtes zijn aanknopingspunten voor het beleid en de analyse.

 

Dit speelruimteplan is dan ook geen traditionele beleidsnota maar meer een oproep aan alle inwoners van Zoetermeer. Denk minder in toestellen en meer in ruimte. Neem in overleg met de buren de regie over op al die kleine hoekjes in de buurt en maak ze leuker dan die saaie wipveer van de gemeente. En ga vooral met uw kind de buurt in naar die mooie grote plekken, zodat het leert om zelfstandig op pad te gaan. En als het kind iets ouder wordt kan en mag het er ook zelf naar toe.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !