Burgerparticipatie - projecten burgerkracht

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Inwoners & maatschappelijke partners brengen Sociaal Domein in beeld (Gemeente Lingewaard, 2016)

Er verandert veel op het gebied van het sociaal domein. Steeds meer en steeds beter weten inwoners en maatschappelijke partners de leefomgeving te vormen en te verbeteren. De g...

Video/film

Trots op Waalwijk (Gemeente Waalwijk, 2016)

De glossy 'Trots op Waalwijk : burgerparticipatie en meer ...' is laat zien dat er vele mogelijkheden en inwoners zijn die een bijdrage leveren om gemeente Waalwijk nog mooier ...

Folder

Buurten in het Huis van de Wijk: ‘In Venlo helpen we elkaar’ (Gemeente Venlo, 2014)

In Huis van de Wijk De 5sprong in Blerick ontmoeten ouderen, psychisch kwetsbaren en mensen met een verstandelijke beperking elkaar bij de dagbesteding. Langdurig werklozen doe...

Projectbeschrijving , Video/film

Burgerwerkgroep Zelfbeheer in Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2013)

In de periode januari-februari 2013 heeft de burgerwerkgroep zelfbeheer Noord zich gebogen over de gewenste inhoud van convenanttekst voor samenwerking met het stadsdeel. Dit d...

Projectbeschrijving

waardering

Groen in eigen beheer in Boerdonk (Gemeente Veghel, 2013)

In Boerdonk is met goedkeuring van ons College en door de Dorpsraad Boerdonk en met behulp van vele vrijwilligers in eigen beheer een kapel gebouwd op gemeentegrond. De dorpsra...

Projectbeschrijving

waardering

Zorg voor en door het dorp (Gemeente Gemert-Bakel, 2013)

Het peeldorpje Elsendorp, gelegen in de gemeente Gemert-Bakel, heeft ruim 1000 inwoners en ligt circa 7 km van de dorpskern Gemert. Jongeren trokken weg uit het dorp omdat er g...

Projectbeschrijving

waardering

Project Buurtpark Het Groeske (Gemeente Groesbeek, 2013)

Stichting De Groesbeek stelt zich ten doel om de lokale bevolking te betrekken bij het herstel/aanleg en toekomstig onderhoud/ontwikkeling van de Groesbeek als natuur- en recre...

Projectbeschrijving

Burgerkracht in Alblasserdam (Gemeente Alblasserdam, 2013)

Alblasserdam koestert de betrokkenheid van de hechte dorpsgemeenschap die zij is en de gemeente onderneemt initiatieven om de contacten in wijken en buurten nog meer te bevorde...

Beleidsnota, Projectbeschrijving

Project 'De makkelijke moestuintjes' (Gemeente Culemborg, 2013)

Thema/doel: Vorig jaar is de werkgroep Pieterplaatsje gestart met het project 'De makkelijke moestuintjes'. Er werd gestart met 21 tuintjes voor kinderen. Elk van de tuintjes ...

Projectbeschrijving

Groter beroep op verantwoordelijkheid van burgers (Gemeente Grave, 2013)

De inhoud (thema, doel) In het dorp Velp (gemeente Grave) is door de inzet van vrijwilligers en betrokken organisaties een dierenparkje omgebouwd tot een prachtige kinderboe...

Projectbeschrijving

Burgerkracht 'op z’n Zummers' (Gemeente Someren, 2013)

De inhoud (thema, doel) Samen met de KBO is bekeken hoe taken die eerder uitgevoerd werden door de welzijnsinstelling overgenomen konden worden. Met wat extra gemeentelijke mi...

Projectbeschrijving

waardering

Oh zit dat zo? (Gemeente Albrandswaard, 2013)

Bij de samenleving van de toekomst hoort ook een moderne gemeente; kleinschalig, menselijk, herkenbaar en benaderbaar. Een gemeente die moderne communicatiemiddelen combineert ...

Projectbeschrijving

Groen houden en samenwerken (Gemeente Amersfoort, 2013)

Onderwerp en doel Het huidige Meanderziekenhuis verhuist eind 2013 van de huidige Elisabethlocatie naar een andere locatie in de stad. Daarmee komt een gebied van 6 hectare la...

Projectbeschrijving

Almelo doe(t) mee (Gemeente Almelo, 2013)

De inhoud (thema, doel) Almelo Doet mee heeft tot doel dat iedere inwoner van de gemeente Almelo kan meedoen ongeacht de inkomenspositie. Het is zowel een naturaregeling voor ...

Projectbeschrijving

De Smederijen van Hoogeveen (Gemeente Hoogeveen, 2013)

Vanaf jaren 90 geeft gemeente bewoners veel invloed bij maken plannen/beleid.Sinds 2007 bestaan De Smederijen van Hoogeveen. Dit is een werkwijze die bewoners ruimte geeft om z...

Projectbeschrijving

waardering

Veilig vrijwilligerswerk (Gemeente Veldhoven, 2013)

De gemeente Veldhoven en Stimulans Vrijwilligersbureau willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties die activiteiten voor kinderen en...

Projectbeschrijving , Projectplan

Pilot dorpskern Ooij (Gemeente Ubbergen, 2013)

De inhoud (thema, doel) Thema: zelfstandig blijven wonen. Pilot dorpskern Ooij Doel: Inwoners voorbereiden op veranderingen in zorg en aanverwante ontwikkelingen. Centrale th...

Projectbeschrijving

Het BOSS park: een plek voor bewegen, ontmoeten, sport en spel (Gemeente Sittard-Geleen, 2013)

Aanleiding Het initiatief het BOSS park vloeit voort uit een leefbaarheidsonderzoek dat het wijkplatform Vrangendael, een bewonersplatform dat de belangen van de wijk behartigt...

Projectbeschrijving , Website

waardering

Buurtontmoetingspunt / sociaal café Asperen (Gemeente Lingewaal, 2013)

Project:  Naar nieuwe vormen van ondersteuning in buurten en wijken: welzijn nieuwe stijl en Wmo met elkaar verbinden: Buurtontmoetingspunt / sociaal café Asperen. Aanle...

Projectbeschrijving

Van ruilwinkel naar sociaal-maatschappelijk centrum (Gemeente Lisse, 2013)

Naast de thuiszorg die NicKel levert, heeft NicKel ook een ruilwinkel opgestart in het centrum van Lisse. Het principe van de ruilwinkel is gebaseerd op de eeuwenoude ruilhande...

Projectplan

waardering

Meedenken en meedoen (Gemeente Veenendaal, 2013)

Meedenken en meedoen Veenendaal wil samen met bewoners kansen zien én verzilveren   Maar liefst 45 nationaliteiten, een relatief hoge werkloosheid, weinig binding van b...

Projectbeschrijving

Stichting Bolderburen (Gemeente Culemborg, 2013)

Stichting Bolderburen wil bedrijvigheid en levendigheid voor jong en oud rondom de Ko-renmolen in Culemborg.  Het doel van het project is rondom de molen een ontmoetingsp...

Projectbeschrijving

Banne bruist festival (Gemeente Amsterdam, 2013)

Al 16 jaar lang organiseren bewoners van "de Banne" in Amsterdam Noord het Banne Bruist Festival, een gezellige dag voor de bewoners van hun wijk. In die 16 jaar is h...

Projectbeschrijving

Hulpinjebuurt.nl (Gemeente Lansingerland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Westland, 2013)

Mensen doen iets voor elkaar, omdat het even nodig is, men iemand kan helpen of bijvoorbeeld gewoon omdat iemand gezelschap nodig heeft. Kleine dingen die in de buurt, wijk of ...

Projectbeschrijving

Maarssenbroek, we gaan het doen (Gemeente Stichtse Vecht, 2013)

1. De inhoud (thema, doel) We willen ons als gemeente beter richten op datgene wat speelt in de samenleving en nodig is om aan te pakken om de wijken en kernen ook in de ...

Projectbeschrijving

waardering


Eerste Vorige 1 2 3 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1671 praktijkvoorbeelden beschikbaar