Communicatiebeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Communicatievisie 2016-2018 (Gemeente Enschede, 2016)

'We zijn een open en transparante gemeente en we willen inwoners, ondernemers en partners goed en snel informeren. We gaan graag het gesprek aan en kiezen waar dat kan voor int...

Video/film, Visie

waardering

Communicatienota 2016-2018 (Gemeente Baarn, 2016)

De Communicatienota 2016-2018 vormt een strategisch kader voor de in- en externe communicatie van de gemeente Baarn. Deze nota voorziet in de behoefte van het gemeentebestuur o...

Beleidsnota

waardering

Luisteren bij issues: zo pakt gemeente Venlo het aan (Gemeente Venlo, 2015)

Mensen zitten niet meer te wachten op de klassieke, informerende overheid: dat kwartje valt inmiddels wel bij de meeste gemeenten. De kernvraag is niet meer 'hoe bewerk je je d...

Persbericht / Nieuwsbericht

Communiceren over “onsies” en “selfies” (Gemeente Almere, 2015)

In 2014 heeft de Raadsgriffie na de verkiezingen een actieprogramma 2014 opgesteld (juni 2014). Vervolgens is dit in augustus aangevuld met een contentstrategie. Eind 2014 en d...

Beleidsnota

Communicatie toolbox gladheidbestrijding (Gemeente Amersfoort, Gemeente Houten, Gemeente Utrecht, 2014)

In de Utrechtse regio is gewerkt aan een toolbox met handige,  bruikbare voorbeelden die gemeenten, provincies en andere overheden kunnen gebruiken bij hun communicatie ov...

Website


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1117 praktijkvoorbeelden beschikbaar