Communiceren over “onsies” en “selfies”

Actieplan communicatie 2015

 

Gemeente(n):Gemeente Almere (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Communicatiebeleid
Type(s):Beleidsnota

 

In 2014 heeft de Raadsgriffie na de verkiezingen een actieprogramma 2014 opgesteld (juni 2014). Vervolgens is dit in augustus aangevuld met een contentstrategie. Eind 2014 en de eerste maand van 2015 is vervolgens binnen de Raadsgriffie, met enkele raadsleden en met collega griffiers verder  nagedacht over hoe de raadscommunicatie vanuit de Raadsgriffie vernieuwd zou kunnen worden. In dit actieprogramma 2015 wordt teruggekeken naar het vorige actieprogramma en de contentstrategie (beide nog geen jaar oud, dus een aantal acties zijn nog niet uitgevoerd) en wordt vooruit gekeken naar de plannen voor 2015.


De titel communiceren over "onsies" en "selfies" verwijst naar de inhoud waarover de raadsgriffie wil communiceren. Zij communiceren, altijd objectief, over alles waar de gemeenteraad overeenstemming heeft (gevonden): de agenda van de Politieke Markt, gezamenlijke plannen, etcetera.
De "onsies". De raadsgrifiie will in hun communicatie ook laten zien waar de verschillen zitten: de "selfies". Juist door het tonen van deze verschillen wordt duidelijk(er) waar de gemeenteraad voor staat, welke keuzes gemaakt worden en waarom. Tenslotte zijn alle partijen in de Raad van Almere altijd ergens voor, of tegen.

 

Doelstelling communicatie
In 2014 is een doelstelling geformuleerd voor de communicatie vanuit de Raadsgriffie: Het dichter bij elkaar brengen van de gemeenteraad en de bewoners van Almere. Deze blijft behouden.

 

Naast de doelstelling kennen we een viertal uitgangspunten die de doelstelling ondersteunen:

1. Open en transparant: De griffie communiceert op een open en transparante manier; is goed bereikbaar, toegankelijk en herkenbaar voor iedereen. De communicatie is gericht op uitwisseling van informatie en niet alleen op zenden.
2. De Politieke Markt: is de basis van waaruit gewerkt wordt, vrijwel alles komt samen in de Politieke Markt.  De communicatie voorafgaand, tijdens en na de Politieke Markt moet dus optimaal zijn en leidt ook in principe altijd naar de Politieke Markt toe of is hiervan afgeleid.

3. Objectieve communicatie: Essentieel is dat de Raadsgriffie niet politiek gekleurd communiceert.

4. Flexibiliteit

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !