Sociale media

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Sociale media: van en voor het hele bestuur (Gemeente Bergen NH, Gemeente Utrecht, Gemeente Velsen, 2016)

Meestal beginnen de nieuwe toepassingsvormen van sociale media wel als pilots bij de dienst Communicatie, daarna sluit dikwijls de afdeling Dienstverlening aan, uiteindelijk ge...

Overig type

De gemeente ’s-Hertogenbosch en social media (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2015)

De gemeente 's-Hertogenbosch onderzocht  het gebruik van social media van hun inwoners. Het digipannel van de afdeling Onderzoek en Statistiek is bevraagd. Dat zijn inwone...

Overig type

Met je gemeente op WhatsApp: Terneuzen & Lelystad delen hun ervaringen (Gemeente Lelystad, Gemeente Terneuzen, 2015)

Appcare, de nieuwe naam voor webcare via WhatsApp, is hot.  Ook gemeenten ontdekken deze nieuwe vorm van webcare. Enkelen startten een proef, nog meer spreken de ambitie u...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Luisteren bij issues: zo pakt gemeente Venlo het aan (Gemeente Venlo, 2015)

Mensen zitten niet meer te wachten op de klassieke, informerende overheid: dat kwartje valt inmiddels wel bij de meeste gemeenten. De kernvraag is niet meer 'hoe bewerk je je d...

Persbericht / Nieuwsbericht

Hoe interactiever, hoe beter (Gemeente Amsterdam, 2014)

Wat verwachten Amsterdammers van de gemeente op het gebied van social media? De gemeente Amsterdam onderzocht dit in 2014 om haar dienstverlening hier optimaal op af te stemmen...

Infographic, Onderzoek

waardering

Keuzewijzer sociale media (Gemeente Delft, 2014)

Is het handig dat mijn afdeling gaat twitteren? Zal ik Facebook inzetten om te netwerken? Vragen, vragen, vragen…. De afdeling Communicatie van de gemeente Delft nam het initia...

Handreiking

waardering

Whats-app inzetten voor buurtpreventie (Gemeente Eersel, 2014)

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

waardering

De zoektocht van de raadsgriffie op sociale media (Gemeente Almere, 2013)

Bijna alle gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media. Ook raadsleden maken, de één succesvoller dan de ander, veel gebruik van sociale media. Vooral Twitter is een kanaa...

Persbericht / Nieuwsbericht

Facebook als communicatiemiddel (Gemeente Oost Gelre, 2013)

De gemeente Oost Gelre zet voor de communicatie bij bepaalde projecten speciale Facebookpagina's in. Bijvoorbeeld voor de herinrichtingen van Lievelde, Zieuwent en de wijk Pape...

Projectbeschrijving

Visie social media Zeist (Gemeente Zeist, 2013)

De visie Social media van de gemeente Zeis geeft antwoord op een aantal vragen zoals: Moet de gemeente iets met social media, en waarom? Hoe verhouden social media zich tot ...

Beleidsnota

waardering

Vragen stellen via WhatsApp (Gemeente Terneuzen, 2013)

De gemeente Terneuzen is gestart met een proef waarbij de inwoners vragen aan de gemeente kunnen stellen via WhatsApp. Gedurende een halfjaar moet blijken of het gebr...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Sociaal Intranet gemeente Voorst (Gemeente Voorst, 2013)

Op 28 februari 2013 is het nieuwe Intranet van de gemeente Voorst ´live´ gegaan. Het bijzondere aan dit Intranet is dat het een sociaal Intranet is: een soort Facebook omgeving...

Overig type

waardering

Hoorn en sociale media (Gemeente Hoorn, 2013)

In oktober 2012 bleek uit landelijk onderzoek van David Kok dat Hoorn de meest actieve gemeente is op de sociale media. Sindsdien hebben andere gemeenten veel vragen gesteld ov...

Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

App voor stembureau's (Gemeente Rotterdam, 2012)

De gemeente Rotterdam doet een proef bij twintig stembureaus met een 'verkiezingsapp'. De app scant en telt het aantal aangenomen stempassen en herkent ongeldige...

Persbericht / Nieuwsbericht

Twitter-pilot (Gemeente Leudal, 2012)

De gemeente Leudal twittert via @gemeenteleudal al geruime tijd de nieuwsberichten die ook in het Leudalnieuws en op www.leudal.nl verschijnen. Inmiddels zijn er al meer dan 60...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Rondleidingen voor twittervolgers van wethouder (Gemeente Stadskanaal, 2012)

Wethouder Van de Kolk van Stadskanaal organiseert met enige regelmaat Twittervolgers-bijeenkomsten. Zo regelde hij al rondleidingen in het politiebureau, in het gemeentehuis en...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Visie online media (Gemeente Amersfoort, 2012)

De Visie op online media beantwoordt de vraag hoe de gemeente Amersfoort het gebruik van online media gaat afstemmen op de veranderende verwachtingen en de nieuwe kansen. De vi...

Visie

waardering

Burgerparticipatie en social media binnen communicatiebeleid (Gemeente Putten, 2012)

Een actieve en heldere communicatie is belangrijk om burgers inzicht te geven in de bestuurlijke besluitvorming (transparant) en ze tijdig betrekken bij dit proces (participati...

Beleidsnota

waardering

Burgerjaarverslag in beeld en geluid via YouTube (Gemeente Stein, 2012)

Het burgerjaarverslag niet meer gedrukt, maar in beeld en geluid via het gemeentelijke kanaal op YouTube: goedkoper en milieubesparend. Het jaarverslag wordt gepresenteerd door...

Video/film, Website

waardering

De weekvideo van de burgemeester (Gemeente Amersfoort, 2012)

De Weekvideo is een wekelijkse videoboodschap waarin burgemeester Lucas Bolsius antwoord geeft op ingestuurde vragen. Ook vertelt hij over actuele onderwerpen of bijzondere ont...

Video/film

waardering

Monitor Sociale Media (Gemeente Amsterdam, 2012)

Om het sociale media beleid in de gemeente Amsterdam daadwerkelijk vorm te geven is het van belang om inzicht te hebben in het gebruik van sociale media in de stad. Daarnaast i...

Onderzoek

waardering

Video's gemeenteraad: Lekker Belangrijk (Gemeente Den Haag, 2012)

Via de website van gemeente Den Haag kunnen inwoners via filmpjes bekijken welke onderwerpen in de gemeenteraad aan bod komen.   1e video 'Lekker Belangrijk' van de gem...

Video/film

Facebook voor de wijken (Gemeente Waalwijk, 2012)

Door middel van 4 wijkpagina's op Facebook wil de gemeente Waalwijk de dialoog aangaan met inwoners, de politie en andere organisaties. Via de [vind ik leuk] ontvangen de deeln...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Beleidskader Social Media (Gemeente Den Haag, 2012)

Dit beleidskader beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente omgaat met communicatie via social media en wat de gemeente verwacht van haar medewerkers bij gebruik van social medi...

Beleidsnota

waardering

Hoe social media nou echt te gebruiken (Gemeente Helmond, 2012)

Steeds meer gemeenten vragen zich af wat ze nou precies 'moeten' met social media. Wat doe je als organisatie om de berichtenstroom op het sociale web te analyseren en daarop t...

Rapportage


Eerste Vorige 1 2 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1838 praktijkvoorbeelden beschikbaar