Geactualiseerde beleidsnota Archeologie Lansingerland

Gemeente(n):Gemeente Lansingerland (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Architectuur en erfgoed
Type(s):Beleidsnota

 

Sinds maart 2013 beschikt de gemeente Lansingerland over een vastgesteld archeologisch beleid. Daarmee heeft de gemeente Lansingerland op doeltreffende wijze invulling gegeven aan haar 'archeologische' taak en de daarbij horende verantwoordelijkheden. Dit beleid is nu op enkele punten herzien. Vooral wat betreft de archeologische beleidskaart was deregulering mogelijk. Teveel gebieden hadden een hoge archeologische verwachting, terwijl uit archeologisch onderzoek bleek dat deze verwachting naar laag of afwezig kon worden bijgesteld.

 

De doelstellingen die Lansingerland met het vaststellen van deze nota wil realiseren worden weergegeven. Ingegaan wordt op het Rijks- en het provinciale archeologiebeleid en het gemeentelijke beleid en de verwachtings- en beleidsadvieskaart van Lansingerland. Verder komt de archeologische expertise van Lansingerland en de geldende kwaliteitseisen aan bod. Ook wordt er verder ingezoomd op de beleidskeuzes die gemaakt zijn en dan met name het zogenaamde vrijstellingsbeleid. Ook wordt uiteengezet welke archeologische verwachtingszones Lansingerland kent.
En tenslotte wordt uiteengezet op welke wijze het archeologische beleid (via bestemmingsplannen en de omgevingsvergunning) nu in de praktijk doorwerkt, welke rol de
monumentenzorgcyclus hierin speelt en hoe er met glastuinbouw in relatie tot archeologie wordt omgegaan.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !